Vật lí chất rắn
A A+
Vật lí chất rắn

Vật lí chất rắn là một trong những môn cơ bản và quan trọng nhất của chuyên ngành vật lí chất rắn và khoa học vật liệu. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật rắn kết tinh nói chung, đồng thời đi sâu giải thích những tính chất vật lí cơ bản nhất của các loại vật liệu như kim loại, bán dẫn, vật liệu từ và siêu dẫn. Với mong muốn cập nhật thêm những kiến thức hiện đại và tiếp cận với sự phát triển của Thế giới, chúng tôi giới thiệu thêm một số kiến thức mở rộng như về các hệ thấp chiều (nano scale) và spintronics (điện tử học spin). Để nâng cao chất lượng đào tạo, ngoài giáo trình chính là Vật lí chất rắn (Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hữu Mình) chúng tôi còn sử dụng nhiều tài liệu tham khảo được các trường như MIT, Oxford (Mĩ), Ecole Polytechnique (Pháp) giới thiệu:

  1. Introduction to Solid state physics, Kittel (Wiley)-8th
  2. Fundamentals of Materials, William D.Callister (Wiley)-5th
  3. The Oxford Solid State Basics, Steven H. Simon (Oxford)
  4. Solid state physics, Ashcroft and Mermin

Các bạn sinh viên quan tâm đến môn học có thể truy cập theo đường dẫn sau để tải slide bài giảng, bài tập theo từng chương, tài liệu đọc thêm và sách tham khảo. Tất cả các tài liệu này sẽ được cập nhật theo tiến trình giảng dạy của từng năm học (kể từ năm học 2016-2017) và sẽ được chỉnh lí bổ sung theo từng năm nếu cần thiết.

 

https://sites.google.com/hnue.edu.vn/phamdochung/teaching/solid-state-physics?authuser=0

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top