ĐHSPHN - Vũ Quang Mạnh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2864 - Lastest Update: 4/3/2013

PGS. TS. Vũ Quang Mạnh

Position GVCC - GĐ Trung tâm Đa dạng Sinh học (CEBRED)
Telephone
Org Unit Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đa dạng sinh học
Floor/Room
Email vqmanh@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/vqmanh

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

     Publications / Books

      Workshop papers

       Science blogs

       Teaching subjects

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
       Top