ĐHSPHN - Nguyễn Thị Thu Thủy
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 9177 - Lastest Update: 7/8/2019

TS Nguyễn Thị Thu Thủy

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Lịch Sử
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email thuynt@hnue.edu.vn; thuysan83@gmail.com
Language English, Chinese (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thuysan83

Biography / Background

Qualifications

 • 2012, Bằng Tiến sĩ, Lịch sử chuyên ngành, Đại học Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, #
 • 2009, Bằng Thạc sĩ, Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội, #
 • 2005, Bằng cử nhân, Chuyên ngành Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, #

Employment History

 • 9/2005 - nay, Giảng viên, Khoa Lịch sử, trường ĐHSP Hà Nội

Science Awards

Education

 • 2008 - 2012 , Tiến sĩ, Học viện Lịch sử, Đại học Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, Advisor: GS.TS Trần Phong, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2005 - 2008, Thạc sĩ, Khoa Lịch sử, ĐHSP Hà Nội, Advisor: PGS.TS Đào Tố Uyên, Level: Master, Type: Regular
 • 2001 - 2005, Cử nhân, Khoa Lịch sử, ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS.TS Đỗ Thanh Bình, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2016-2017, Mã số B2016-SPH-01, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính sách biên giới phía Bắc Việt Nam của triều Nguyễn và bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyễn lãnh thổ Việt Nam hiện nay,
 • 2014/6 - 2015/6, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài cấp trường ĐHSPHN "Hoàng Việt luật lệ - Những nhận thức mới", Mã số: SHPN14-385A, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,
 • 2013 - 2014, Thành viên tham gia, Đề tài trọng điểm cấp trường ĐHSPHN: "Đề xuất xây dựng mô hình SGK theo hướng tích hợp về khoa học xã hội ở Tiểu học và Trung học cơ sở sau năm 2015", Mã số: SPHN13-353TĐ, Viện KHXH, trường ĐHSP Hà Nội
 • 2013 - 2014, Thư ký, Đề tài trọng điểm cấp trường ĐHSPHN: "Xây dựng nội dung giảng dạy Lịch sử về vấn đề biển Đông ở các trường Sư phạm", Mã số: SPHN13 - 358TĐ, Khoa Lịch sử, trường ĐHSP Hà Nội

Publications / Books

 • 2018/12, NGUYỄN THỊ THU THỦY, PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG, Chính sách của nhà Nguyễn trong cuộc đấu tranh giành lại Phong Thu và Bình Lư, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 12 năm 2018, 80-87
 • 2018/09, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Quan hệ giữa triều Tiền Lê và triều Tống thời Lê Hoàn (980-1005), Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 9 năm 2018,
 • 2018/02, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Tư liệu về chuyến đi sứ Trung Quốc năm 1883 của sứ thần triều Nguyễn: Nguồn gốc văn bản và giá trị sử liệu, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2 (502) năm 2018, 53-63
 • 2018, NGHIÊM ĐÌNH VỲ, LÊ THÔNG (ĐỒNG CHỦ BIÊN), NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN THỊ TRANG THANH, VƯƠNG TRỌNG ĐỨC, Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học), Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018, ,
 • 2017/7, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Về cuộc đấu tranh giành lại một số vùng đất thuộc châu Vị Xuyên, Bảo Lạc (Tuyên Quang) và Thủy Vĩ (Hưng Hóa) thời Lê - Trịnh, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 7 năm 2017, 112-116
 • 2017, NGUYỄN THỊ THẾ BÌNH, NGUYỄN VĂN NINH, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Giáo dục chủ quyền biển đảo Tổ quốc Việt Nam (Dành cho học sinh THPT), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017,
 • 2017, PHAN NGỌC HUYÊN, NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG, Lịch sử Nam Định (Tài liệu giáo dục địa phương dùng trong các trường THPT), Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017,
 • 2017, PHAN NGỌC HUYỀN, NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG, Lịch sử Nam Định (Tài liệu giáo dục địa phương dùng trong các trường THCS), Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017,
 • 2016, Đồng tác giả, Địa chí Thanh Hóa, Tập IV: Nhân vật chí, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016,
 • 2016, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh trung học ở Trung Quốc và một số điều cần suy ngẫm, Tạp chí Khoa học Xã hội vùng thành phố Hồ Chí Minh, ISSN:1859-0136 , 1 (209), 81-90
 • 2016, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Pháp luật Vương triều Lê sơ và Vương triều Triều Tiên trong tham chiếu với pháp luật Trung Quốc, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, ISSN: 0868 – 3646, 5 (183),
 • 2016, NGUYỄN THỊ THU THỦY, The laws of the later Le dynasty early period and the Joseon dynasty in reference to the laws of China, Northeast Asian Studies, ISSN: 2354-077X , ,
 • 2016, NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN PHƯƠNG NGA, Thủy quân nhà Nguyễn thời vua Minh Mạng, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN 1013-4382, 10 (107), 46-56
 • 2016, NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN THỊ NGA, Phòng chống thuốc phiện dưới thời vua Minh Mệnh (1820 - 1840), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, ISSN.0866-7497, 9 (485), 21-29
 • 2016, NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN THỊ NGA, Phòng chống thuốc phiện dưới thời vua Minh Mệnh (182001840), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, ISSN 0866-7497, 8 (484), 27-34
 • 2015, NGUYEN THI THU THUY, Vietnamese and Korean Women Status in the 15th Century Revealed in Hong Duc Code and Six Codes of Governance, Northeast Asian Studies, ISSN: 2354-077X, 6, 73-80
 • 2015, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Phạm Thận Duật - Một sĩ phu yêu nước có tinh thần chống Pháp, Tạp chí Xưa và Nay, ISN 868-331X, 164, I-V
 • 2015, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Phạm Thận Duật và sự nghiệp hơn ba mươi năm làm quan triều Nguyễn (1852 - 1885), Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 2354-1067, 10, 23-29
 • 2015, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Địa vị người phụ nữ ở Việt Nam và Triều Tiên thế kỉ XV qua khảo sát Quốc triều hình luật và Kinh quốc đại điển, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á,ISSN 0868-3646, 3 (169), 73-80
 • 2015, PHAN NGỌC HUYỀN, NGUYỄN THỊ THU THỦY, TRẦN ĐỨC ANH SƠN, Giáo dục chủ quyền biển đảo, biên giới dành cho học sinh các dân tộc thiểu số Việt Nam (Hỏi - đáp), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2015,
 • 2015, PHAN NGỌC HUYỀN, NGUYỄN THỊ THU THỦY, TRẦN ĐỨC ANH SƠN, Giáo dục chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia dùng trong nhà trường (Hỏi - đáp), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2015,
 • 2014, Đồng tác giả, Địa chí Tuyên Quang, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014
 • 2014, NGUYỄN NGỌC CƠ, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Bước đầu khảo cứu về phòng chống tham nhũng trong Hoàng Việt luật lệ, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, ISSN 0866-7497, 11 (463), 15-25
 • 2013, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Vị trí của người phụ nữ trong "Hoàng Việt luật lệ", Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739, 6 (159), 71 - 80
 • 2013, NGUYỄN THỊ THU THỦY, PHẠM THỊ MINH HUYỀN, Tổng quan tình hình nghiên cứu “Hoàng Việt Luật lệ” của các học giả trong và ngoài nước, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, ISSN 0866-7446, 9 (305), 32-40
 • 2013, NGUYỄN THỊ THU THỦY, PHẠM THỊ MINH HUYỀN, Bộ luật Hoàng Việt luật lệ - Thành tựu nghiên cứu và nhận thức, Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 0868-3719, 6, 93-99
 • 2012, 阮氏秋水, 越南阮朝《皇越律例》与《大清律例》的异同 , 江汉论坛, 04, 127 - 130
 • 2012, 阮氏秋水, 论《皇越律例》与《大清律例》的关系, 中国经济与社会史评论, 2012, 113 -127
 • 2012, 陈锋(主编), 中国经济与社会史评论, 中国社会科学出版社. 北京, 2012,
 • 2011, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Về mối quan hệ giữa "Hoàng Việt luật lệ" và "Đại Thanh luật lệ", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, ISSN 0866-7497, 07, 69 - 80
 • 2010, ĐỖ THANH BÌNH, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Về bộ "Đại Thanh luật lệ" và những đặc trưng cơ bản của nó, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN 0868-3670, 09, 45 - 55
 • 2010, ĐỖ THANH BÌNH, NGUYỄN THỊ THU THỦY, "Đại Thanh luật lệ" đã kế thừa và phát triển luật nhà Minh như thế nào ?, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN 0868-3670, 10, 77 - 86
 • 2008, ĐÀO TỐ UYÊN, NGUYỄN THU HIỀN, PHAN NGỌC HUYỀN, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Tri thức lịch sử phổ thông Việt Nam, Tập 1: Từ nguồn gốc đến đầu thế kỉ X, NXB Trẻ. TP Hồ Chí Minh, 2008,
 • 2007, ĐÀO TỐ UYÊN, LÊ HIẾN CHƯƠNG, PHAN NGỌC HUYỀN, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Kiến thức lịch sử 6, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007,
 • 2007, NGUYỄN DUY BÍNH, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Chính sách “nhu viễn” của Nhà nước Lê sơ qua bộ Luật Hồng Đức (1483), Tạp chí Dân tộc học, ISSN 0868-7632, 5, 10 - 16
 • 2007, NGUYỄN NGỌC CƠ (CB), NGUYỄN THỊ THU THỦY..., 60 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2007, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2007,
 • 2006, ĐÀO TỐ UYÊN, NGUYỄN THU HIỀN, PHAN NGỌC HUYỀN, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Kiến thức lịch sử 6, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2006,

Workshop papers

 • 2018/4, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Quan hệ triều Tiền Lê và triều Tống thời Lê Hoàn (968 - 1005) qua khảo sát những đoàn sứ bộ của hai nước, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Vai trò của nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam", Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tháng 4/2018, tr.147-158
 • 2017/11, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Một chặng đường hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về triều Nguyễn trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-2016), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Vai trò Khoa học Xã hội và Nhân văn trong tiến trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 • 2017/10, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947 trên địa bàn Tuyên Quang với thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, Kỷ yếu Hội thảo "Tuyên Quang với chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947", Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức tháng 10 năm 2017, tr.278-283
 • 2017/10, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Địa giới hành chính và tình hình ruộng đất ở Sơn La thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ triều Nguyễn, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Nghiên cứu Hán Nôm năm 2017, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2017, Viện Nghiên cứu Hán Nôm
 • 2016/8, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Lê Quý Đôn - Vương An Thạch "bất đắc chí" của Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học "Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-1784) - Cuộc đời và sự nghiệp", Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tổ chức, tr.317-330
 • 2015/8, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Nguyễn Thuật trong lịch sử dân tộc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Hà Đình Nguyễn Thuật - Danh nhân văn hóa" tại Quảng Nam, Giấy phép xuất bản số 161/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cấp ngày 23/11/2015, tr.24-53
 • 2015/11, PHAN NGỌC HUYỀN, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Việc giải quyết vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trên địa phận tỉnh Hà Giang thế kỉ XVII - XIX, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Xác định ngày tháng năm thành lập tỉnh Hà Giang và một số huyện thuộc tỉnh”, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức
 • 2015/10, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Quyền thừa kế tài sản và quyền hôn nhân của phụ nữ trong Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ, Hội thảo "Nữ quyền: Những vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015, tr.138-146
 • 2014/7, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Địa vị người phụ nữ ở Việt Nam và Hàn Quốc thế kỉ XV qua khảo sát Quốc triều hình luật và Kinh quốc đại điển, Hội thảo "20 năm Hàn Quốc học ở Việt Nam (1994 - 2014) - Nhìn lại để phát triển", Bộ môn Hàn Quốc học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh
 • 2013/10/30,31, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Cải cách sách giáo khoa Lịch sử ở Trung Quốc năm 2003 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo Quốc tế "Đổi mới và hiện đại hóa chương trình sách giáo khoa theo định hướng phát triển bền vững", Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, tr.255-260
 • 2013/08/30, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Châu bản triều Nguyễn - cơ sở nghiên cứu hiệu quả thực thi bộ luật Hoàng Việt luật lệ, Hội thảo khoa học "Châu bản triều Nguyễn - Tiền năng di sản tư liệu", Cục văn thư lưu trữ và Hội khoa học Lịch sử tổ chức, tr189 - 200
 • 2013/06, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Ảnh hưởng của luân thường Nho giáo đối với pháp luật Việt Nam thế kỷ XIX (khảo sát trường hợp "Hoàng Việt luật lệ"), Hội thảo quốc tế "Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên văn hóa", Khoa Văn hóa học, trường ĐH KHXH&NV TP Hồ Chí Minh tổ chức, tr508-516
 • 2013/03, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Về cái gọi là bản đồ "đường chữ U" trong SGK Lịch sử và xã hội (Trung học cơ sở) của Trung Quốc, Hội thảo "Biển Đông trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử", do Khoa Lịch sử & TT Nghiên cứu Châu Á, ĐHSP Hà Nội tổ chức
 • 2012/12, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Công cuộc khẩn hoang thành lập làng Hương Quế (Quế Sơn, Quảng Nam) thế kỷ XV-XVI, Kỷ yếu Hội thảo “Vai trò lịch sử của làng Hương Quế, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trong công cuộc mở cõi”, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam, tr.70-77
 • 2012/12, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Pháp luật Hàn Quốc (XIV - XX) và pháp luật Việt Nam (XV - XIX) - Từ góc nhìn ảnh hưởng của pháp luật Trung Quốc, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, tr 101 - 110
 • 2012/11, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Tính tích cực của "Hoàng Việt luật lệ" và giá trị của nó đối với nền tư pháp Việt Nam hiện đại, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, Viện Việt Nam học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013, tr.645-661
 • 2008/08, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Nguyễn Ánh – Gia Long và thời đại: Những bi kịch, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Trẻ “Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”, Trường ĐHSP II
 • 2008, ĐÀO TỐ UYÊN, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Khởi nghĩa Lam Sơn với cuộc đấu tranh ngoại giao dụ hàng Vương Thông và quân Minh ở thành Đông Quan (1/1427 – 12/1427), Kỉ yếu Hội thảo khoa học kỉ niệm 580 năm giải phóng Đông Quan (1427 – 2007), Hội sử học Hà Nội, tr 35 - 46
 • 2008, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Cải cách bộ máy hành chính ở vùng dân tộc thiểu số thời Minh Mệnh (1820 – 1840), Hội nghị thông báo Dân tộc học toàn quốc năm 2007, Viện Dân tộc học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
 • 2008, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Từ nội dung chương trình Lịch sử Việt Nam (từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX) ở trường THPT đến việc giảng dạy học phần lịch sử Việt Nam cổ - trung đại (Đại cương) ở trường đại học, Kỉ yếu Hội thảo Nâng cao chất lượng giảng dạy Lịch sử Việt Nam ở trường THPT, Khoa Lịch sử, trường ĐHSP Hà Nội, tr 104 - 111
 • 2007, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Cải cách tiền lương dưới triều Minh Mệnh (1839) và hệ quả của nó, Kỉ yếu Hội thảo khoa học lần IV: Trọng dụng nhân tài trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hà Nội, Bộ khoa học công nghệ, tr 146 - 157
 • 2007, NGUYỄN THỊ THU THỦY, Tìm hiểu chính sách của Nhà nước thời Lê sơ đối với các vùng dân tộc thiểu số qua bộ luật Hồng Đức, Hội nghị thông báo Dân tộc học toàn quốc năm 2006, Viện Dân tộc học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tr 307 - 312
 • 2005, NGUYỄN THỊ THU THỦY, PHAN NGỌC HUYỀN, Từ quan điểm cách mạng tự giải phóng của Hồ Chí Minh đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo 60 năm Cách mạng tháng Tám, Khoa Lịch sử, trường ĐHSP Hà Nội

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top