ĐHSPHN - Đoàn Văn Thược
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6524 - Lastest Update: 12/20/2021

PGS TS Đoàn Văn Thược

Position Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học - Vi sinh
Telephone
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email thuocdv@hnue.edu.vn
Language English (), Vietnamese (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thuocdv

Biography / Background

Applied Microbiology, Biotechnology, Biopolymer, Fermentation

Qualifications

  Employment History

  • 2010-nay, Giảng viên, Bộ môn CNSH-Vi sinh

  Science Awards

  Education

  • 2009, Tiến sỹ, Lund University, Advisor: GS.TS. Rajni Hatti-Kaul, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2005, Thạc sỹ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Thành Đạt, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2002, Cử nhân , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Thành Đạt, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2018-2019, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu chuyển hóa dầu cá phế thải và glycerol thô thành nhựa phân hủy sinh học, Dự án FIRST Bộ KH và CN
  • 2017-2020, Chủ nhiệm, Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh tổng hợp ectoines của một số chủng vi khuẩn ưa mặn phân lập tại Việt Nam, Nafosted
  • 2017-2018, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu phân lập Halomonas sp. ứng dụng để sản xuất ectoines tinh sạch, Bộ GD và ĐT
  • 2013-2015, Chủ nhiệm, Nghiên cứu chuyển hóa glycerol phế thải thành polyhydroxyalkanoate nhờ vi khuẩn rừng ngập mặn, IFS
  • 2013-2015, Chủ nhiệm phía Việt Nam, Nghiên cứu chuyển hóa rơm rạ thành nhựa sinh học , Swedish Research Link
  • 2011-2014, Chủ nhiệm, Phân lập và nghiên cứu vi khuẩn sinh polyhydroxyalkanoates từ rừng ngập mặn miền Bắc Việt Nam, Nafosted
  • 2011-2013, Chủ nhiệm, Vi khuẩn rừng ngập mặn sinh tổng hợp polyhydroxyalkanoate, IFS
  • 2004-2011, Nghiên cứu viên, Nghiên cứu sử dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất enzyme vi sinh vật dùng trong chăn nuôi ở Việt Nam, Sida

  Publications / Books

   

  Van Thuoc D, Chung NT, Hatti-Kaul R (2021) Polyhydroxyalkanoate production from rice straw hydrolysate obtained by alkaline pretreatment and enzymatic hydrolysis using Bacillus strains isolated from decomposing straw. Bioresources and Bioprocessing. 8:98.

   Quach NT, Nguyen QH, Vu THN, Le TTH, Ta TTT, Nguyen TD, Doan VT, Nguyen TV, Dang TT, Nguyen XC, Chu HH, Phi QT (2021) Plant-derived bioactive compounds produced by Streptomyces variabilis LCP18 associated with Litsea cubeba (Lour.) Pers as potential target to combat human pathogenic bacteria and human cancer cell lines. Brazilian Journal of Microbiology. 52(3):1215-1224.

  Quach NT, Dam HT, Tran DM, Nguyen TH, Nguyen QV, Nhuyen KT, Nguyen QH, Phi CB, Le TH, Chu HH, Doan VT, Shyu DJH, Kang H, Li WJ, Phi QT (2021) Diversity of microbial community and its metabolic potential for nitrogen and sulfur cycling in sediments of Phu Quoc island, Gulf of Thailand. Brazilian Journal of Microbiology. 52(3):1385-1395

  Thuoc DV, Anh VTM (2021) Bioconversion of crude fish oil into Poly-3-hydroxybutyrate by Ralstonia sp. M91. Applied Biochemistry and Microbiology. 57:219-225.

  Thuoc DV, Loan TT, Tra NT (2021) Accumulation of ectoines by halophilic bacteria isolated from fermented shrimp paste: an adaptation mechanism to salinity, temperature, and pH stress. Current Microbiology. 78:2355-2366

  Soto LR, Thabet H, Maghembe R, Gameiro D, Van-Thuoc D, Dishisha T, Hatti-Kaul R (2021) Metabolic potential of the moderate halophile Yangia sp. ND199 for co-production of polyhydroxyalkanoate and exopolysaccharide. MicrobiologyOpen. 10(1):e1160.

  Thuoc DV, Loan TT, Trung TA, Quyen VN, Tung QN, Tien PQ, Sudesh K (2020) Genome mining reveals the biosynthetic pathways of polyhydroxyalkanoate and ectoines of the halophilic strain Salinivibrio proteolyticus M318 isolated from fermented shrimp paste. Marine Biotechnology. 22:651-660.

  Doan Van Thuoc, Tran Thi Loan, Pham Thi Hong Hoa (2020). Production of poly(3-hydroxybutyrate) from raw cassava starch by Bacillus megaterium D8. Journal of Science of HNUE: 65(10): 73-81.

  Surendran A, Lakshmanan M, Chee JY, Sulaiman AM, Thuoc DV, Sudesh K (2020). Can polyhydroxyalkanoates be produced efficiently from waste plant and animal oils? Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. doi:10.3389/fbioe.2020.00169.

  Thuoc DV, Hien TT, Sudesh K (2019) Identification and characterization of ectoine-producing bacteria isolated from Can Gio mangrove soil in Vietnam. Annals of Microbiology. 69:819-828

  Thuoc DV, My DN, Loan TT, Sudesh K (2019). Utilization of waste fish oil and glycerol as carbon sources for polyhydroxyalkanoate (PHA) production by Salinivibrio sp. M318. International Journal of Biological Macromulecules. 141: 885-892.

  Nguyen QV, Tran TH, Pham TN, Thuoc DV, Cao VD, Boo KH (2019) Inhibitory effects of Bidens pilosa plant extracts on the growth of the bloom-forming alga Microcystis aeruginosa. Water Air and Soil Pollution. 230:24

  Doan Van Thuoc, Tran Thi Hien (2019). Optimization of medium components for the production of ectoine by a halophilic bacterium isolated from can gio mangrove. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 57(2): 146-154.

  Đoàn Văn Thược, Le Văn Dũng (2019). Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn VK124 phân lập từ đất rừng ngập mặn có khả năng sinh tổng hợp ectoine. Journal of Science of HNUE: 64(3): 115-122

  Doan Van Thuoc, Tran Thi Loan (2019). Effective recovery and purification of poly(3-hydroxybutyrate) from a halophilic bacterium by chemical digestion method. Journal of Science of HNUE: 64(6): 136-143.

  Đoàn Văn Thược, Lý Thị Nghĩa (2019). Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp ectoine và đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn M312 phân lập từ chượp mắm tôm. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 17(1): 189-196.

  Đoàn Văn Thược (2019). Nghiên cứu đặc điểm sinh hóa và định loại chủng vi khuẩn MT38 phân lập từ chượp mắm tôm có khả năng sinh tổng hợp ectoines. Journal of Science of HNUE: 64(10A): 161-166.

  Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải (Đồng chủ biên), Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Hạnh, Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Anh Thuấn, Đoàn Văn Thược, Trần Bá Trình (2019) Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông, NXBGDVN.

  Thuoc DV, Mai NTN, Ha LTV, Hung LD, Tra DH, Hung NK, Hung NP (2018) Evaluation of Antibacterial, Antioxidant and Antiobese Activities of the Fruit Juice of Crabapple Mangrove Sonneratia caseolaris (Linn.), International Journal of Agricultural Science and Natural Resources , 5(2), 25-29

  Đoàn Văn Thược, Phạm Thị Thanh Hường, Đặng Hương Trà (2018) Nghiên cứu xây dựng qui trình lên men rượu vang từ quả bần chua (Sonneratia caseolaris) , Tạp chí Công thương, 4, 400-404

  Đoàn Văn Thược (2017) Giáo trình Vi rút học. NXB ĐHSPHN.

  Đoàn Văn Thược, Vũ Thị Hằng (2017) Xây dựng quy trình sản xuất rượu Brandy sử dụng quả bần chua (Sonneratia caseolaris). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 33(1): 74-80

  Tran Huu Phong, Dang Minh Khuong, Duong Van Hop, Doan Van Thuoc (2017). Different fructose feeding strategies for poly(3-hydroxybutyrate) production by Yangia sp. ND199. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 52(2) .

  Huu-Phong T, Van-Thuoc D, Sudesh K (2016) Biosynthesis of poly(3-hydroxybutyrate) and its copolymer by Yangia sp. ND199 from different carbon sources. International Journal of Biological Macromolecules. 84:361-266.

  Van-Thuoc, D., Thi-Voc, N. (2016). Isolation of halophilic bacteria strains from mangrove soil samples for polyhydroxyalkanoate production. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 32(1):79-85.

  Van-Thuoc D, Huu-Phong T, Minh-Khuong D, Hatti-Kaul R (2015) Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate) production by a moderate halophile Yangia sp. ND199 using glycerol as a carbon source. Applied Biochemistry and Bitechnology. 75:3120-3132.

  Rivera-Terceros P, Tito-Claros E, Torrico S, Carballo S, Van-Thuoc D, Quillaguaman J (2015) Production of poly(3-hydroxybutyrate) by Halomonas boliviensis in an air-lift reactor. Journal of Biological Research 22(1).

  Đoàn Văn Thược, Lưu Thị Hồi (2015) Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và sinh tổng hợp poly(3-hydroxybutyrate) của chủng vi khuẩn Yangia sp. NĐ199. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 31(2) 67-74.

  Đoàn Văn Thược, Đinh Thị Hồng Duyên (2015) Định loại và nghiên cứu khả năng lên men rượu của chủng nấm men NM2 phân lập từ quả bần chua (Sonneratia caseolaris). Tạp chí Sinh học 37(1): 69-75.

  Đoàn Văn Thược, Vũ Thị Thu Hiền (2015) Tuyển chọn và nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp protease của ba chủng Bacillus phân lập từ mắm cá. Tạp chí khoa học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 60(4): 106-113.

  Thuoc DV, Phong TH, Khuong DM (2015) A fed-batch fermentation process for poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) production by Yangia sp. ND199 using molasses as substrate.  Tạp chí Sinh học 37(3): 325-331.

  Trần Hữu Phong, Bùi Thị Thanh Nga, Phan Duệ Thanh, Đoàn Văn Thược (2015) Nghiên cứu sinh tổng hợp poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) của chủng vi khuẩn MT33 phân lập từ nước thải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 53(4) 407-416.

  Van-Thuoc, D., Thi-Van, N. (2015): Bioconversion of glycerol to polyhydroxyalkanoate by halophilic bacteria isolated from mangrove soil samples. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53(5):615-624.

  Van-Thuoc, D., Hoi, L.T., Huu-Phong, T. (2015): Recovery of poly(3-hydroxybutyrate) from Yangia sp. ND199 by simple digestion with sodium hypochlorite.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53(6): 706-714.

  Tran Huu Phong, Doan Van Thuoc, Duong Van Hop (2015). Inexpensive carbon and nitrogen sources for polyhydroxyalkanoate (PHA) production by halophilic bacterium Yangia sp. ND199. Journal of Science of HNUE: 60(9). 119-126.

  Van-Thuoc D, Quillaguamán J (2014) Improving culture conditions for poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) production by Bacillus sp. ND153, a bacterium isolated from a mangrove forest in Vietnam. Annals of Microbiology. 64:991-997.

  Đoàn Văn Thược, Vũ Thị Hường (2014) Nghiên cứu sử dụng một số carbohydrate nhằm tăng cường độ bền nhiệt của phytase tái tổ hợp. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 30 (1s): 242-248.

  Trần Hữu Phong, Trần Thị Loan, Đoàn Văn Thược (2014) Enzyme thủy phân tinh bột sống từ chủng nấm mốc M8 và tiềm năng ứng dụng tạo vật liệu hấp phụ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 30 (1s): 164-172.

  Van-Thuoc D, Hashim SO, Hatti-Kaul R, Mamo G (2013) Ectoine mediated protection of enzyme from the effect of pH and temperature stress: a study using Bacillus halodurans xylanase as a model. Applied Microbiology and Biotechnology. 97: 6271-6278

  Van-Thuoc D, Thị-Binh N (2012) Polyhydroxyalkanoates production by a bacterium isolated from mangrove soil samples collected from Quang Ninh province. Journal of Vietnamese Environment. 3:76-79.

  Van-Thuoc D, Huu-Phong T, Thi-Binh N, Thi-Tho N, Minh-Lam D, Quillaguamán J (2012) Polyester production by halophilic and halotolerant bacterial strains obtained from mangrove soil samples located in Northern Vietnam. MicrobiologyOpen.  1:395-406.

  Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Bình (2012) Đặc điểm của chủng vi khuẩn NDD153 sinh polyhydroxybutyrate (PHB) phân lập từ đất rừng ngập mặn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10:169-178.

  Van Thuoc D (2012) Utilization of unsterile medium for production of polyhydroxyalkanoate (PHA) by Yangia sp. ND218. Scientific Journal of Hanoi National University of Education. 57:104-110.

  Van-Thuoc D, Guzmán H, Quillaguamán J, Hatti-Kaul R (2010) High productivity of ectoines by Halomonas boliviensis using a combined two-step fed-batch culture and milking process. Journal of Biotechnology. 147:46-51.

  Quillaguamán J, Guzmán H, Van-Thuoc D, Hatti-Kaul R (2010) Synthesis and production of polyhydroxyalkanoates by halophiles: current potential and future prospects. Applied Microbiology and Biotechnology. 85, 1687-1696.

  Guzmán H, Van-Thuoc D, Martín J, Hatti-Kaul R, Quillaguamán J (2009) A process for the production of ectoine and poly(3-hydroxybutyrate) by Halomonas boliviensis. Applied Microbiology and Biotechnology. 84:1069-1077.

  Van-Thuoc D, Guzmán H, Thi-Hang M, Hatti-Kaul R (2009) Ectoine production by Halomonas boliviensis: optimization using response surface methodology. Marine Biotechnology. 84:1069-1077.

  Van-Thuoc D, Quillaguamán J, Mamo G, Mattiasson B (2008) Utilization of agricultural residues for poly(3-hydroxybutyrate) production by Halomonas boliviensis LC1. Journal of Applied Microbiology . 104:420-428.

  Quillaguamán J, Van-Thuoc D, Guzmán H, Guzmán D, Martín J, Everest A, Hatti-Kaul R (2008) Poly(3-hydroxybutyrate) production by Halomonas boliviensis in fed-batch culture. Applied Microbiology and Biotechnology. 78:227-232.

  Đoàn Văn Thược,  Mai Thi Hằng. (2005)  Tuyển chọn và Nghiên cứu một số chủng vi sinh vật có khả năng sinh amylaza  trên  bã sắn phế thải để sản xuất enzim  cho chăn nuôi gia súc.  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.  17:45-48.

  Thi Hang M; Van Thuoc D (2004) Studying and preserving strong cellulose genetic sources of some Streptomyces isolated from the mangrove soil in Giao Thuy District (Nam Dinh Province) and Tien Hai District (Thai Binh Province). In Mangrove ecosystem in the red river coastal zone. Agricultural Publishing House:37-45. 

  Thanh Dat N, Minh Lam D, Van Thuoc D (2004) Study of Streptomyces in soil samples from the mangroves of Nam Dinh and Thai Binh provinces. In Mangrove ecosystem in the red river coastal zone. Agricultural Publishing House:207-214.

  Sy Tuan M, Hong Hanh NT, Van Thuoc D (2004) Micro-organisms in decomposing fallen leaves in the Kandelia obovata forest planted in Giao Lac Commune, Giao Thuy District, Nam Dinh Province. In Mangrove ecosystem in the red river coastal zone. Agricultural Publishing House:215-220.

  Workshop papers

  • Tháng 6/2020, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2020). Phân lập tuyển chọn vi khuẩn từ ruột cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella) có khả năng sinh tổng hợp cellulase. , Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học tại Việt Nam lần thứ 4. Vĩnh Phúc. 856-863.
  • 2018, Đoàn Văn Thược, Đặng Thị Xim, Lê Thị Việt Hà, Lại Duy Hưng, Đặng Hương Trà. Nghiên cứu tuyển chọn nấm mốc Aspergillus oryzae để định hướng sản xuất tương an toàn., Kỷ yếu hội nghị: Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học tại Việt Nam lần thứ 3. Qui Nhơn. 1087-1092
  • 2018, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Chung, Trần Thị Hiền, Ninh Thị Loan, Trần Thị Loan. Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp ectoine và poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) của ba chủng vi khuẩn ưa mặn, Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học tại Việt Nam lần thứ 3. Qui Nhơn. 1027-1033
  • 2016, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Dung. Phân lập tuyển chọn vi khuẩn ưa mặn sinh protease ứng dụng trong sản xuất nước mắm, Hội nghị Quốc gia về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học Sinh học lần thứ 2, Đà Nẵng. 1238-1245
  • 2016, Trần Hữu Phong, Đoàn Văn Thược, Dương Văn Hợp. Nghiên cứu thu hồi Polyhydroxyalkanoate từ sinh khối chủng vi khuẩn Yangia sp. NĐ199 nhờ phương pháp thủy phân với Natri hydroxit, Hội nghị Quốc gia về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học Sinh học lần thứ 2, Đà Nẵng. 1140-1147.
  • 2013, Phong TH, Nga BTT, Thanh PD, Hop DV, Thuoc DV. Biological characterization of bacterial strain MT15 – A polyhydroxyalkanoate producer bacterium isolated from noodle waste water Ha Noi city, Annual reports of International center for biotechnology Asaka University 35:294-302
  • 2012, Đoàn Văn Thược, Phạm Thị Hồng Hoa, Đặng Thị Hoa. Nghiên cứu sản xuất phytase sử dụng chủng nấm men tái tổ hợp Pichia pastoris X33.2000.2, Hội nghị nghiên cứu và giảng dạy Sinh học Việt Nam lần thứ nhất. 506-511
  • 2012, Đoàn Văn Thược, Trần Hữu Phong, Nhựa phân hủy sinh học từ vi khuẩn – Polyhydroxyalkanoates, Hội nghị nghiên cứu và giảng dạy Sinh học Việt Nam lần thứ nhất. 698-706

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top