ĐHSPHN - Ninh Xuân Thao
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 875 - Lastest Update: 7/30/2021

Tiến sĩ Ninh Xuân Thao

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Lịch Sử
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email thaonx@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (B), Tiếng Pháp (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thaonx

Biography / Background

- Sinh ngày: 27/8/1987

- Quê quán: thôn Yên Lâm, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- Nơi sinh: thôn Yên Lâm, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- Tốt nghiệp đại học: năm 2010, khóa 56 (2006 - 2010), chuyên ngành Sư phạm Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Tốt nghiệp Thạc sĩ: năm 2012, khóa 20 (2010 - 2012), chuyên ngành Lịch sử Thế giới, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ: năm 2019, chuyên ngành Lịch sử hiện đại và đương đại, Đại học Montaigne, Bordeaux, Cộng hòa Pháp

- Quá trình công tác: 2010 - nay: Giảng viên, khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Lịch sử các nước châu Á: Đông Nam Á; Trung Quốc...

- Lịch sử quan hệ quốc tế thời hiện đại.

- Chính trị Đông Dương thời kỳ hiện đại

- Chính sách thuộc địa của Pháp sau chiến tranh thế giới thứ Hai

Qualifications

  Employment History

  • 2010 - nay, Giảng viên, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2014 - 2019, Tiến sĩ, Đại học Bordeaux Montaigne, Cộng hòa Pháp, Advisor: GS Claire Laux, Học viện Khoa học Chính trị Bordeaux (Science Po Bordeaux), Level: Doctor, Type: Regular
  • 2010 - 2012, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS Nguyễn Thị Hạnh, Level: Master, Type: Regular
  • 2006 - 2010, Cử nhân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Lại Bích Ngọc, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top