ĐHSPHN - Trương Thị Hồng Thanh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 9023 - Lastest Update: 2/22/2021

TS Trương Thị Hồng Thanh

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email thanhtth@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thanhtth

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2011, Tiến sĩ, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Dương Quốc Việt, Level: Doctor, Type: Regular
   • 2003, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
   • 2001, Cử nhân chất lượng cao, Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

    Publications:

    1. T. T. H. Thanh, D. Q. Viet, The Euler–Poincaré characteristic of joint reductions and mixed multiplicities, J. Algebra Appl. https://doi.org/10.1142/S0219498821500262
    2. T. T. H. Thanh, D. Q. Viet, On a Change of Rings for Mixed Multiplicities, Bull. Korean Math. Soc. 57 (2020), No. 5, pp. 1251–1258. https://doi.org/10.4134/BKMS.b190914
    3. T. T. H. Thanh, D. Q. Viet, Toward Mixed Multiplicities and Joint Reductions,  Bull Braz Math Soc, New Series (2019). https://doi.org/10.1007/s00574-019-00175-8
    4. T. T. H. Thanh, D. Q. Viet, Mixed multiplicities and the multiplicity of Rees modules of reductions, J. Algebra Appl. https://doi.org/10.1142/S0219498819501767
    5. T.  T.  H.  Thanh, D.  Q.  Viet, Mixed multiplicities of maximal degreesJ. Korean Math. Soc. 55 (2018) , No. 3, 605-622.
    6.  D. Q. Viet,  T. T. H. Thanh, THE EULER-POINCARÉ CHARACTERISTIC AND MIXED MULTIPLICITIESKyushu J. Math. 69 (2015),  393-411.
    7. D. Q. Viet,  T. T. H. Thanh, On Filter-regular Sequences of Multi-graded Modules, Tokyo J. Math. 38(2015), 439-457.
    8. D. Q. Viet, T. T. H. Thanh, On some multiplicity and mixed multiplicity formulas, Forum Math, 26(2014), 413-442.  DOI: 10.1515/form.2011.168.
    9. D. Q. Viet,  L. V. Dinh, T. T. H. Thanh, A note on joint reductions and mixed multiplicities, Proc. Amer. Math. Soc. 142(2014), 1861-1873.  http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-2014-11916-2.
    10. D. Q. Viet,  T. T. H. Thanh, A note on formulas transmuting mixed multiplicities, Forum Math, 26 (2014), 1837–1851.  DOI: 10.1515/forum-2011-0147.
    11. D. Q. Viet, T. T. H. Thanh, Multiplicity and Cohen-Macaulayness of fiber cones of good filtrations, Kyushu J. Math. 65(2011).
    12. D. Q. Viet,  T. T. H. Thanh, On (FC)-sequences and mixed multiplicities of multi-graded algebras, Tokyo J. Math. 34 (2011), 185-202.
    13. D. Q. Viet, T. T. H. Thanh,  The multiplicity of some blow-up algebras of equimultiple ideals,  Int. J. Algebra 4(5)2010, 221- 232.
    14. L. V. Dinh, N. T. Manh, T. T. H. Thanh, On some superficial sequences, Southeast Asian Bull. Math. 38 (2014), no. 6, 803–811.
    15. T. T. H. Thanh, On the multiplucity of multi-graded algebras over Noetherian local rings, J. Sci. HNUE, Vol 54, No. 1 (2009), 27-34.
    16. T. T. H. Thanh, On a mixed multiplicity type, J. Sci. HNUE, No. 4, (2006), 3-11.

    Books:

    1. Dương Quốc Việt (CB), Nguyễn Đạt Đăng, Lê Thị Hà, Nguyễn Quang Lộc, Trương Thị Hồng Thanh, Bài tập Cơ sở đại số hiện đại, NXB ĐHSP, 2020.
    2. Dương Quốc Việt (CB), Trương Thị Hồng Thanh, Cơ sở đại số hiện đại, NXB ĐHSP, 2014.
    3. Dương Quốc Việt (CB), Nguyễn Đạt Đăng, Lê Thị Hà, Nguyễn Quang Lộc, Trương Thị Hồng Thanh,  Bài tập lí thuyết GaloisNXB ĐHSP, 2014.
    4. Dương Quốc Việt (CB), Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Đính, Lê Thị Hà, Đặng Đình Hanh, Đào Ngọc Minh, Trương Thị Hồng Thanh, Phan Thị Thủy, Bài tập Cơ Sở lí thuyết số và Đa thứcNXB ĐHSP, 2011.
    5. Dương Quốc (CB), Lê Văn Đính, Đặng Đình Hanh, Đào Ngọc Minh, Nguyễn Công Minh, Trương Thị Hồng Thanh, Phan Thị Thủy, Bài tập Lí thuyết Module, NXB ĐHSP, 2009.

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top