ĐHSPHN - Lưu Bá Thắng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 10437 - Lastest Update: 5/14/2021

Tiến sĩ Toán học Lưu Bá Thắng

Position Giảng viên chính
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email thanglb@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (Toefl IIE), Tiếng Pháp (Delf B1, TCF),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thanglb

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2014 - 2014, Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Việt Nam
  • 2013- nay, Chuyên gia, Các trường THPT chuyên trong cả nước
  • 2011 - 2012, Nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc), Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, National and Kapodistrian University of Athen, Hy Lạp
  • 2010 - 2010, Nghiên cứu viên trẻ, Viện RISC, Linz, Autria;
  • 2009 - 2009, Nghiên cứu viên trẻ, Valladolid University, Spain
  • 2008 - 2011, Nghiên cứu sinh, Đại học Nice Sophia Antipolis và Trung tâm tin học và tự động hóa quốc gia Pháp, INRIA Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp
  • 2005 - 2007, Thỉnh giảng, THPT Lương Thế Vinh
  • 2002 - nay, Giảng viên, Bộ môn Đại số và Lý thuyết số, Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2002 - 2002, Nghiên cứu viên trẻ, ICTP, Italy
  • 2001 - 2002, Thỉnh giảng, THPT Chu Văn An, Hà Nội

  Science Awards

  • 2020,Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong công tác bồi dưỡng, tuyển chọn học sinh thi Olympic quốc tế IMO
  • 2013,Danh hiệu tài năng trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2012, 2013,Thưởng công trình toán học xuất sắc của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học
  • 2011-2012,Học bổng Marie-Curie làm postdoc tại Hy Lạp
  • 2009,Học bổng của Laboratoire J.A. Dieudonné cho Nghiên cứu viên trẻ
  • 2008-2011,Học bổng của chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp làm luận án TS tại Pháp
  • 2000,Giải nhì môn Giải tích, Giải ba môn Đại số Olympic Toán sinh viên Toàn quốc. Bằng khen của Bộ trưởng.
  • 1999,Giải nhì môn Đại số, Giải ba môn Giải tích, Olympic Toán sinh viên Toàn quốc. Bằng khen của Bộ trưởng
  • 1998,Giải ba môn Đại số, Olympic Toán sinh viên Toàn quốc
  • 1997,Giải nhì thi học sinh giỏi Toán Tỉnh Hải Dương lớp 12
  • 1997,Thành viên đội tuyển Hải Dương tham gia thi Toán quốc gia và Châu Á TBD
  • 1996,Giải nhất thi học sinh giỏi Toán Tỉnh Hải Dương lớp 11
  • 1995,Giải nhì thi học sinh giỏi Toán Tỉnh Hải Dương lớp 10
  • 1994,Giải nhì thi học sinh giỏi Toán Tỉnh Hải Dương lớp 9
  • 1993,Giải nhất thi học sinh giỏi Toán tỉnh Hải Dương lớp 8

  Education

  • 2008-2011, Tiến sĩ, Université de Nice et INRIA Sophia Antipolis, France, Advisor: GS André Galligo và GS Laurent Busé, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2002-2004, Thạc sĩ, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: GS Nguyễn Tự Cường, Level: Master, Type: Regular
  • 1997-2001, Lớp chất lượng cao K47, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2016-2018, Thành viên , Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford và cấu trúc của vành Rees, Đề tài Nafosted,
  • 2014-2016, Chủ nhiệm, Một số vấn đề tính toán trong hình học đại số, Đề tài cấp Trường,

  Publications / Books

  • 2021, Lưu Bá Thắng và các tác giả, Sách giáo khoa Toán 6 - Bộ kết nối tri thức với cuộc sống (gồm 2 tập), NXB Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2021, N.C. Minh, L. B. Thang and T.N. Trung, The number of roots of a polynomial system, Bulletin of the Australian Mathematical Society, Volume 103 , Issue 3 , pp. 369 - 378(ISI, Q2), https://doi.org/10.1017/S0004972720001197
  • 2020, Le Duc Hieu and Luu Ba Thang, Generalization of Approximate GCD of the Shifted Fibonacci Sequence, Submitted, ,
  • 2020, Nguyen Viet Dung and Luu Ba Thang, The number a^2+b^2-dc^2 revisited, Submitted, ,
  • 2019, Luu Ba Thang, The intersection problems of real parametric curves and surfaces by means of matrix-based implicit representations: A new approach, East-West Journal of Mathematics, Vol 21(No1), 39-57 (MathSciNet Reviews)
  • 2019, Lưu Bá Thắng, Các cách tiếp cận khác nhau cho một bài toán về đa thức, Tạp chí Pi (Hội Toán học Việt Nam), Tập 3 - Số 8, 53-56
  • 2019, Lưu Bá Thắng và Trần Cường, Một số đề xuất dạy học Nguyên Hàm-Tích Phân ở Trường THPT theo định hướng phát triển năng lực, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, Educational Sciences , Volume 64, Issue 9, pp. 141-149
  • 2017, Lưu Bá Thắng, Một số bài toán phân tích đa thức, Tạp chí Pi (Hội Toán học Việt Nam), Tập 1-Số 1, 17-18
  • 2017, Lưu Bá Thắng (Đồng tác giả), Lý thuyết số và các chuyên đề nâng cao, NXB Thông tin và Truyền thông, Việt Nam, 352 pages
  • 2016, Đàm Văn Nhỉ, Đặng Đình Hanh và Lưu Bá Thắng (Tái bản lần 2), Các chuyên đề: Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9, Tập một: Đại số, NXB Giáo dục, Việt Nam, 244 trang
  • 2016, Lưu Bá Thắng và các tác giả, Hướng dẫn ôn luyện thi Trung học phổ thông quốc gia môn Toán (Tái bản lần 3), NXB ĐHSPHN, Việt Nam, 200 pages
  • 2015, Dam Van Nhi and Luu Ba Thang, Triangle identities via elimination theory, Mathematical Reflections, Issue 1,
  • 2015, Thang Luu Ba, The intersection problems of parametric curves and surfaces by means of matrix-based implicit representations, SAGA- Advances in ShApes, Geometry and Algebra, Geometry and Computing, Springer -Verlag (MathSciNet Reviews)
  • 2014, Trần Tuấn Nam, Đàm Văn Nhỉ và Lưu Bá Thắng, Giáo trình: Một số ứng dụng của đại số hiện đại vào giải toán sơ cấp, NXB Sư Phạm Hồ Chí Minh , Việt Nam, 469 trang
  • 2013, I. Emiris, T. Kalinda, C. Konaxis and T. Luu Ba, Sparse implicitization by interpolation: Coping with non-exactness and an application to discriminant computation, Computer-Aided Design, 45, 252-261 (SCI, Q1)
  • 2013, I. Emiris, T. Kalinda, C. Konaxis and T. Luu Ba, Implicitization of curves and surfaces using predicted support, Theoretical Computer Science, 479, 81-98 (SCI, Q1)
  • 2012, A. Galligo, M. Elkadi and T. Luu Ba, Approximate GCD of several univariate polynomials with small degree pertubations, Journal of Symbolic Computation, 47 (4), 410-421 (SCI, Q1)
  • 2012, Laurent Busé and Thang Luu Ba , The surface/surface intersection problems by means of matrix based representation, Computer Aided Geometric Design, 29, 579-598 (SCI, Q1)
  • 2012, Luu Ba Thang and Dam Van Nhi, Some indentities of a triangle, Journal of Science of HNUE, Mathematical and Physical Sci., Vol. 57, No. 7, 35-43
  • 2012, Thang Luu Ba , The matrix based representations of the intersection curve, ACM SIGSAM Communications in Computer Algebra, Vol 46, No. 3, Issue 181,
  • 2011, Thang Luu Ba, Matrix-based implicit representation of algebraic curves and surfaces and applications, PhD Thesis, University of Nice and INRIA Sophia Antipolis, France
  • 2010, Laurent Busé and Thang Luu Ba, Matrix-based implicit representations of algebraic curves and applications, Computer Aided Geometric Design, 27 vol 9, 681-699 (SCI, Q1)
  • 2009, Thang Luu Ba, L. Busé and B. Mourrain, Curve/Surface intersection problem by means of matrix representation, In SNC'09: Proceedings of the International Conference on Symbolic Numeric Computation, Kyoto, Japan.ACM, NewYork, USA, https://dl.acm.org/doi/10.1145/1577190.1577205, 71-78
  • 2006, Dam Van Nhi and Luu Ba Thang, The power formal series and application, Journal of Science, Hanoi National University of Education, , N0. 6, Vietnam
  • 2006, Đàm Văn Nhỉ, Lưu Bá Thắng và Nguyễn Việt Hải, Sách: Số học, NXB Hải Phòng, Việt Nam, 183 pages
  • 2006, Luu Ba Thang, Asymptotic stability of the set attached primes ideals , Journal of Science, Hanoi National University of Education, No. 4, Vietnam
  • 2004, Dam Van Nhi and Luu Ba Thang, Extension of a result of Huneke and Miller, Journal of Science, Vietnam National University, T. XX, N0 3,

  Workshop papers

  • 2020, Bồi dưỡng giáo viên cốt cán THCS Quận Đống Đa chuyên đề: Bất đẳng thức và cực trị, THCS Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
  • 2020, Đại số máy tính: Maple, SageMath và Ứng dụng, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
  • 2020, Số đại số và một số ứng dụng, Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức), THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt
  • 2019, Bồi dưỡng cho giáo viên chuyên Toán THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn) học phần: Đa thức, THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn)
  • 2019, Bồi dưỡng cho giáo viên chuyên Toán THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) về chương trình : Đại số và Số học, THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái)
  • 2019, Định lý Bezout và một số ứng dụng, Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Bắc tại Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh và miền Nam tại chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp (Do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức)
  • 2018, Nhìn đa thức dưới quan điểm số học , Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Bắc tại Chuyên Biền Hòa, Hà Nam và miền Nam tại chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên (Do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức)
  • 2017, Nhìn đa thức dưới quan điểm hàm số, Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Bắc tại chuyên Bắc Ninh và miền trung tại chuyên Đại học Vinh (Do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức)
  • 2014, DAHITO (Đại số - Hình học - Tô Pô) - Ban Tổ chức, Tuần Châu, Hạ Long
  • 2013, Đại hội Toán học Việt Nam, Nha Trang, Việt Nam
  • 2013, Hội thảo chuyên đề về toán chuyên, Ninh Bình, Việt Nam
  • 2012 , Erga-Galaad SAGA WorkshopGreece (Co-organizer with Prof I. Emiris), Athens, Greece
  • 2012, Fall School Shapes, Geometry and Algebra, Vilnius, Lithuania
  • 2012, Hội thảo chuyên đề về toán chuyên, Hạ Long, Việt Nam
  • 2012, SMF-VMS Joint Congress, Hue, Vietnam
  • 2010, SAGA Fall School, Kolympari,Crete, Greece
  • 2010, SAGA Workshop, Auron, France
  • 2010, The Fifth RISC/SCIENCE Training School in Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz,Hagenberg, Austria
  • 2009, International Conference on Symbolic-Numeric Computation, Kyoto, Japan
  • 2009, International Conference on Tensors and Interpolation, University of Nice-Sophia Antipolis
  • 2009, Summer School on Computational Mathematics, Soria, Spain
  • 2005, Conference on Algebra - Geometry - Topology, Ho Chi Minh city, Vietnam
  • 2002, Summer School and Conference on Algebraic K- Theory and its applications , ICTP, Trieste, Italy

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top