ĐHSPHN - Dương Xuân Quý
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 490 - Lastest Update: 1/5/2022

Tiến sĩ Dương Xuân Quý

Position Giảng viên chính
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email quydx@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/quydx

Biography / Background

- Nghiên cứu và giảng dạy Lí luận dạy học bộ môn Vật lí 

- Nghiên cứu xây dựng thiết bị dạy học vật lí ở trường phổ thông

- Nghiên cứu xây dựng các nội dung bồi dưỡng năng lực dạy học vật lí cho giáo viên phổ thông

Qualifications

  Employment History

  • 2009--, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 1998-2009, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • 1992-1998, Giáo viên , Nga Sơn-Thanh Hóa

  Science Awards

  Education

  • 2005-2011, Nghiên cứu sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng, Level: Doctor, Type: Non regular
  • 1995-1997, Học Cao học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng, Level: Master, Type: Regular
  • 1988-1992, Học đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2011-2012, Chủ nhiệm đề tài, Thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm mới để sử dụng trong dạy học chương dao động cơ ở lớp 12 trường THPT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2009-2010, Chủ nhiệm đề tài, Thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm để sử dụng trong dạy học phần dao động cơ ở lớp 12, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Publications / Books

  • 2019, Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý; Trần Bá Trình, Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học cơ sở, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ,
  • 2019, Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học phổ thông. , Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, ,
  • 2019, Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Nguyễn Mai Dung, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý, Nguyễn Thị Thuần, Giáp Hồng Xiêm., Phát triển năng lực trong môn vật lí 9 , Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2017, 1. Tưởng Duy Hải (chủ biên), Đào Phương Thảo, Dương Xuân Quý, Kim Phương Hà, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Hồng Thái, Dương Kim Du, Đỗ Thị Huệ, Vũ Thị Thanh Nga, Vương Hồng Hạnh, Hồ Thị Hương, Phạm Quỳnh, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2017, 2. Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Mai, Phạm Quỳnh, Dương Xuân Quý, Bùi Thị Phương Thúy, Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí trường trung học cơ sở, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top