ĐHSPHN - Nguyễn Nam Phương
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 8072 - Lastest Update: 12/16/2019

TS. Nguyễn Nam Phương

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Tâm Lí - Giáo dục
Floor/Room Nhà V- Tầng 6, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email phuongnn@hnue.edu.vn; namphuong.dhsp@gmail.com
Language Cantonese (A), English (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/phuongnn

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2010 - present, , Khoa Tâm lí giáo dục học - Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2016, PhD., Vietnam National Institute of Educational Sciences, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
  • 2006 - 2008, MA., Hanoi National University of Education, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 2003 - 2008, BA., University of Linguistic International Studies, Hanoi National University, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2002 - 2006, BA., Hanoi National University of Education, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2018 - 2020, ,Trainer, "Gender responsive schools" (extended in 5 provinces), PLAN International
  • 2014 - 2016, ,Trainer, Gender responsive schools, PLAN International
  • 2014 - 2016, trainer, co-author of materials, Gender responsive schools, PLAN Vietnam & Sở GD-ĐT Hà Nội

  Publications / Books

  • tháng 9/2013, Nguyễn Nam Phương, "Đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo mô hình đào tạo tín chỉ", Tạp chí Giáo dục, số 317, kì 1, tr. 39 - 41
  • tháng 9/2013, Nguyễn Nam Phương, Hoàng Thị Phương, "Vai trò kĩ năng quản lí thời gian đối với hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội", Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt tháng 9/2013, tr. 38 - 40
  • tháng 8/2014, Nguyễn Nam Phương, Một số xu hướng mới của đánh giá hiện đại và sự vận dụng trong thực tiễn giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 339, kì 1 tháng 8/2014, 33 - 35
  • tháng 7/2011, Nguyễn Nam Phương, "Đảm bảo hiệu quả công tác đánh giá trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm thời kì hội nhập", Tạp chí Giáo dục, 266 kì 2, 24 - 26
  • tháng 5/2011, Nguyễn Nam Phương, "Thực trạng nhận thức của sinh viên các khoa cơ bản về hình thức đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội", kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc Lần thứ Nhất, ,
  • tháng 4/2014, Nguyễn Nam Phương, “Thực trạng giáo dục sức khoẻ sinh sản thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường trung học phổ thông Quảng Oai – Hà Nội”, Kỉ yếu hội thảo cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ 4, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 781 - 788
  • tháng 11/2013, Nguyễn Nam Phương, "Quy trình sử dụng phương pháp đánh giá trong dạy học môn Giáo dục học ở các trường đại học Sư phạm", Tạp chí khoa học, Volume 58, No. 6A, tr. 125 - 131
  • tháng 10/2015, Nguyễn Nam Phương, Thực nghiệm qui trình sử dụng phương pháp đánh giá trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm, tạp chí khoa học, ĐH SP Hà Nội, ISSN 2354 – 1075 , Volume 60, số 8B, 234 - 240
  • tháng 10/2014, Nguyễn Nam Phương, Đề xuất mẫu hồ sơ học tập trong quá trình dạy học ở trường đại học, tạp chí khoa học, Volume 59, số 6BC, 287 - 294
  • tháng 01/2012, Nguyễn Nam Phương, "Các phương pháp đánh giá trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm theo tiếp cận chức năng", Kỉ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu, ứng dụng tri thức Tâm lí học-Giáo dục học trong hoạt động giảng dạy hiện nay", NXB ĐH SPHN, ,
  • tháng 01/2012, Nguyễn Nam Phương, "Một số vấn đề về đánh giá lớp học trong dạy học môn Giáo dục học ở trường ĐHSP Hà Nội với điều kiện dạy học hiện đại", Kỉ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu, ứng dụng tri thức Tâm lí học-Giáo dục học trong hoạt động giảng dạy hiện nay", NXB ĐH SPHN, ,
  • nam 2013, Nguyễn Nam Phương, "Quy trình sử dụng phương pháp đánh giá trong dạy học môn Giáo dục học ở các trường đại học Sư phạm”, Tạp chí khoa học, Volume 58, No. 6A, 125 - 131
  • 2015, Nguyễn Nam Phương, Nhận thức của sinh viên đại học sư phạm về đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận quá trình, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế ‘Tâm lí học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam’, Bộ Giáo dục và đào tạo, NXB ĐH Sư phạm Hà Nội, tr. 769 - 774

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top