ĐHSPHN - Phạm Đăng Bua
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4142 - Lastest Update: 2/14/2018

Phạm Đăng Bua

Position Giáo Viên
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email phamdangbua@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/phamdangbua

Biography / Background

Qualifications

 • 2014, Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, #
 • 2009, Cử nhân Khoa học Sư Phạm Kỹ Thuật, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, #

Employment History

 • 2009 - nay, , Tổ BM Phương pháp Dạy học Vật lý, Khoa Vật lý.

Science Awards

Education

 • 2012 - 2014, , Đại học Bách Khoa Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
 • 2005 - 2009, , Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

  Publications / Books

   Workshop papers

   • 2016, Nghiên cứu các kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh cho hệ thống thông tin hỗn loạn Lorenz., Hội thảo Khoa học Sinh viên và Cán bộ Trẻ các Trường Đại học Sư Phạm toàn quốc năm 2016, Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
   • 2010, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đánh dấu vị trí của chuyển động bằng đèn LED để sử dụng trong dạy học phần Cơ học., Hội thảo Khoa học Cán bộ Trẻ Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2010, Đại học Sư Phạm Hà Nội.

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top