ĐHSPHN - Trần Ngọc Hiếu
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 796 - Lastest Update: 6/22/2021

Tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu

Position Giảng Viên
Telephone 02435141905
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email hieutn1979@yahoo.com; hieutn@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hieutn

Biography / Background

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Ngành học: Sư phạm ngữ văn            Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội  Năm tốt nghiệp: 2001

2. Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận văn học

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội        Năm cấp bằng: 2003

- Bằng Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học chuyên ngành: Lý luận văn học

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội  Năm cấp bằng: 2012

- Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Lý thuyết trò chơi và một số hiện tượng thơ Việt Nam đương đại

3. Ngoại ngữ:  Tiếng Anh                                        Mức độ sử dụng: Tốt

Qualifications

  Employment History

  • 10/2001 d?n nay, Giảng Viên, Bộ môn Lý luận văn học, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

   Projects

   TT

   Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

   Năm hoàn thành

   Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

   Trách nhiệm tham gia trong đề tài

   1

   Một số khuynh hướng tiếp cận bản chất trò chơi của văn học trong lí thuyết khoa học nhân văn hiện đại

   2010

   Trường

   Chủ nhiệm đề tài

   2

   Diễn giải quan niệm văn học của Jacques Derrida

   2012

   Trường

   Chủ nhiệm đề tài

   3

   Thơ và các hiện tượng thơ Việt Nam hiện đại (PGS. TS Lê Lưu Oanh chủ nhiệm đề tài)

   2011

   Bộ

   Thành viên

   4

   Chuyển hướng nghiên cứu văn hóa trong nghiên cứu văn học (PGS.TS Lê Lưu Oanh chủ nhiệm đề tài)

   2016

   Trọng điểm cấp trường

   Thành viên

   5

   Tự sự học – Lý thuyết và ứng dụng (GS. TS Trần Đình Sử chủ nhiệm đề tài)

   2016

   NAFOSTED

   Thành viên


   Publications / Books

   1. Bài báo khoa học

   -  “Văn học mạng Việt Nam và đời sống văn học nhà trường” (viết chung với thạc sĩ Nguyễn Thành Nam), Tạp chí Giáo dục 6-2010, trang 38-40

   - “Tiếp cận bản chất trò chơi của văn học (Những gợi mở từ công trình Homo Ludens của Johan Huizinga)”, Tạp chí Nghiên cứu văn học 11- 2011, trang 16-28.

   - “Khúc ngoặt ngôn ngữ của lý thuyết trò chơi hậu hiện đại”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số tháng 2, trang 56-58.

   - “Văn học đồng tính ở Việt Nam: từ những hình thức ngụy trang đến những tự thuật thú nhận giới tính” - Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 6 năm 2014

   - “Chủ nghĩa lãng mạn trong văn học Việt Nam: Từ giới hạn của những cách tiếp cận đến đề nghị về những cách đọc khác” - Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 11 năm 2014.

   - “Tự sự học hậu kinh điển - Phác thảo những hướng đi”, Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội, Volume 59, No.10, 2014.

   - “Dẫn nhập về tự sự học nữ quyền”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số7-2015.

   - “Xu hướng trò chơi hóa đời sống và kiểu tác giả-người chơi trong thơ Việt Nam đương đại”, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 10-2015.

   -  “Trò chơi trong diễn ngôn lý thuyết văn học hiện đại”, Tạp chí Khoa học, Đại học Văn Hiến, TP. Hồ Chí Minh, số 11, tháng 5-2016

   - “Phục trang bản ngã trong văn học mạng: Nhìn từ một số thể loại”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 9-2017.

   2. Sách

   - “Chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại và thơ Việt Nam hôm nay” in trong Văn học so sánh – Nghiên cứu và triển vọng, Trần Đình Sử (chủ biên), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 2005

   - Tìm hiểu một quan niệm về ngôn từ trong thơ Việt Nam đương đại” in trong Văn học Việt Nam sau 1975-Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, Nguyễn Văn Long & Lã Nhâm Thìn (chủ biên), NXB Giáo dục, Hà Nội 2006.

   - “Giới thiệu lý thuyết tự sự học của Hayden White” in trong Tự sự học tập II, Trần Đình Sử chủ biên, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội 2008.

   - “Từ đồng dao đến thơ hiện đại: Trường hợp Trần Dần” in trong Nghiên cứu văn học Việt Nam – Những khả năng và thách thức, Tuyển tập chuyên khảo do Viện Harvard – Yenching tài trợ, NXB Thế giới 2009, trang 379-399.

   - “Jacques Derrida và khúc ngoặt của lí thuyết trò chơi trong nghiên cứu văn hóa-văn học” in trong Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam, Lê Huy Bắc (chủ biên), NXB Tri thức, 2013

   - Trò chơi như một khuynh hướng trong thơ Việt Nam đương đại in trong Những cạnh khía của lịch sử văn học, Đỗ Lai Thúy (chủ biên), NXB Thế giới, 2016; in lại trong Tiếp cận văn học châu Á từ lý thuyết phương Tây hiện đại, Trần Hải Yến (biên soạn), Viện Văn học & NXB Khoa học xã hội, 2017.

   - “Xu hướng trò chơi hóa đời sống và kiểu tác giả-người chơi trong thơ Việt Nam đương đại” in trong Văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, Nguyễn Đăng Điệp (chủ biên), NXB Khoa học xã hội, 2016.

   - “Dẫn nhập tự sự học nữ quyền” in trong Văn học và giới nữ: Một số vấn đề lý luận và lịch sử, Phùng Gia Thế & Trần Thiện Khanh (chủ biên), NXB Thế giới, 2016.

   - “Chủ nghĩa lãng mạn trong văn học Việt Nam: Từ giới hạn của những cách tiếp cận đến đề nghị về những cách đọc khác”, in trong Di sản văn học lãng mạn: Những cách đọc khác, Hoàng Tố Mai (chủ biên), NXB Hội nhà văn, 2017

   - “Dịch là khác: Từ Truyện Kiều của Nguyễn Du đến Shakespeare của Bùi Giáng”, in trong Văn học so sánh: Từ ô cửa đến chân trời, Lê Từ Hiển (chủ biên), NXB Khoa học xã hội, 2017

   - “Tự sự học tri nhận”, “Tự sự học nữ quyền”, “Tự sự học đa phương tiện” in trong Tự sự học: Lý thuyết và ứng dụng, Trần Đình Sử (chủ biên), NXB Giáo dục, 2017

   - “Listening to Nature, Rethinking the Past:  A Reading of the Representations of Forests and Rivers in Postwar Vietnamese Narratives (viết chung với Đặng Thị Thái Hà) in trong Southeast Asian Ecocriticism: Theories, Practices and Prospects, Lexington Books, Lanham & Boulder &New York & London: 2018.

   3. Dịch thuật (bút danh Hải Ngọc, Trần Ngọc Hiếu)

   - Truyện dịch Đông Tây, tập 1-2 (dịch truyện ngắn của Milan Kundera, Ma Jian), NXB Lao Động và Trung tâm Ngôn ngữ & Văn hóa Đông Tây, 2005.

   - “Chủ nghĩa giải cấu trúc”  - Joseph Adamson, Tạp chí Văn học nước ngoài, số 4-2008

    - “Ốc đảo của hạnh phúc – Về bản thể của sự chơi”, Eugen Fink, Tạp chí Văn học nước ngoài, số 4-2008.

   - “Lý thuyết văn chương đương đại”, John Lye, Tạp chí Văn học nước ngoài, số 2 -2009.

   - “Chấn thương, tự sự và hai hình thức của cái chết”, Amos Goldberg, Tạp chí Văn học nước ngoài số 4-2009.

   - “Dịch văn hoá: Tại sao quan trọng và phải bắt đầu từ đâu?”, Boris Buden, Tạp chí Văn học nước ngoài số 6-2009.

   - “Lược dẫn quan niệm văn học của Michel Foucault”, Gary Gutting, Tạp chí Văn học nước ngoài số 5-2010.

   Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu văn học (Tập bài giảng và tài liệu tham khảo), Trần Hải Yến (tổ chức bản thảo và biên tập), NXB Khoa học xã hội, 2016.

   - Triết học cho trẻ em, Sarah Tomley & Marcus Weeks, (dịch cùng Đặng Hương Giang), NXB Dân Trí & Đông A Books, 2017.

   - “Những tương lai của phê bình sinh thái”, Karen Thornber, in trong Phê bình sinh thái là gì?, Hoàng Tố Mai (chủ biên), NXB Hội nhà văn, 2017.

   - Chết cho tư tưởng: Cuộc đời nguy hiểm của các triết gia, Costica Bradatan, Nhã Nam & NXB Tri thức, 2017.

   - Dẫn nhập về thiên tài, Andrew Robinson, NXB Hồng Đức và Văn Lang, 2017.

   - Dẫn nhập về thời trang, Rebecca Arnold, NXB Hồng Đức và Văn Lang, 2017.

   (Tham gia cộng tác về dịch thuật thường xuyên với một số báo và tạp chí như Văn học nước ngoài, Văn nghệ quân đội, Tia Sáng, Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ…)

   4. Các bài viết đã công bố khác

   -  “Dịch thuật có thể”  - Tạp chí Tia Sáng (Bộ khoa học và công nghệ), số 13-2015 (ra ngày 5-7-2015)

   -  “Phẩm chất trí thức trong tiểu luận của Đặng Hoàng Giang” - Tạp chí Tia sáng (Bộ khoa học công nghệ), số 22 (ra ngày 20-11-2015).

   - “Cô Tư Hồng của Đào Trinh Nhất như một tiểu thuyết”, (lời giới thiệu tiểu thuyết “Cô Tư Hồng” - sách) - Tao Đàn  & NXB Văn học 2015).

   - “Đọc lại Xóm Rá”, (lời giới thiệu tiểu thuyết Xóm Rá, Ngọc Giao - sách), Nhã Nam & NXB Hội nhà văn 2015.

    - “Nhụy khúc và lối viết "sương mù" của Đinh Phương” (lời giới thiệu tiểu thuyết Nhụy khúc, Đinh Phương – sách), Tao Đàn & NXB Văn học,2016.

   - “Thuốc mê: Nụ cười hiền của Thâm Tâm” (lời giới thiệu tiểu thuyết Thuốc mê, Thâm Tâm -sách), Tao Đàn & NXB Văn học 2016.

   - “Nhìn lại tiểu thuyết Giọt máu chung tình của Tân Dân Tử (lời giới thiệu tiểu thuyết Giọt máu chung tình, Tân Dân Tử - sách), Tao Đàn & NXB Văn học, 2017.

   - “Quán gió: Một cuốn tiểu thuyết trắc ẩn và can đảm” (lời giới thiệu tiểu thuyết Quán gió, Ngọc Giao – sách), Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2017.

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top