ĐHSPHN - Trần Ngọc Dũng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4212 - Lastest Update: 8/13/2019

TS Trần Ngọc Dũng

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Lịch Sử
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email dungtn@hnue.edu.vn
Language (), English (PhD in Unversity of Birmingham),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/dungtn

Biography / Background

Giảng dạy các học phần liên quan đến Lịch sử quan hệ quốc tế cận - hiện đại; Lịch sử thế giới cận đại; Lịch sử thế giới hiện đại; Các khối kiến thức chuyên sâu về Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản (cách mạng tư sản, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản hiện đại).

Nghiên cứu sâu về: Quan hệ Việt - Anh từ thế kỷ XVII - nay (bao gồm thương mại, chính trị, ngoại giao và giáo dục); Quan hệ thương mại của Việt Nam với châu Âu từ thế kỷ XVII đến nay; Lịch sử Anh quốc từ thời cận đại đến nay (Lịch sử thương mại, kinh tế và quan hệ ngoại giao); Lịch sử quan hệ quốc tế cận hiện đại.

Qualifications

 • 2019, Doctor of History , University of Birmingham, #
 • 2012, Bằng Thạc sĩ Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, #9217
 • 2009, Bằng Cử nhân Sư phạm Lịch sử Chất lượng Cao, Đại học Sư phạm Hà Nội, #329215

Employment History

 • 6/2014 - 10/2018, Nghiên cứu sinh tại University of Birmingham, Anh, University of Birmingham
 • 2009-5/2014, Giảng viên Bộ môn Lịch sử Thế giới, khoa Lịch sử 5/2014-10/2018: Nghiên cứu sinh tại University of Birmingham 11/2018- nay: Giảng viên Bộ môn Lịch sử Thế giới, Khoa Lịch sử, Khoa Lịch sử
 • 11/2018 - nay, Giảng viên Bộ môn Lịch sử Thế giới, Khoa Lịch sử, Khoa Lịch sử, ĐH sư phạm Hà Nội

Science Awards

Education

  Projects

  • 2013, Chủ nhiệm đề tài, Chiến tranh Anh - Hà Lan ở nửa cuối thế kỷ XVII và những hệ quả của nó, Khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội
  • 2011, Đồng tác giả, Tình hình nước Phổ giai đoạn 1815-1871, Khoa Lịch sử, Đại học sư phạm Hà Nội

  Publications / Books

  I. Sách:

  1. Đinh Ngọc Bảo (cb), Nguyễn Duy Chinh, Trần Ngọc Dũng, Trịnh Nam Giang, Tống Quỳnh Hương, Ninh Xuân Thao, Một số di tích lịch sử - văn hóa dùng trong nhà trường (NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội, 2012).

  2. Đỗ Thanh Bình, Văn Ngọc Thành (cb), Quan hệ quốc tế thời hiện đại - Những vấn đề mới đặt ra (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012).

  II. Tạp chí đã công bố

  1. Nguyễn Thị Huyền Sâm, Trần Ngọc Dũng, "Vị thế của vương quốc Phổ trong quan hệ quốc tế giai đoạn 1850-1871", Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 8 (2010), tr. 48-60.

  2. Nguyễn Thị Huyền Sâm, Trần Ngọc Dũng, "Vị thế của vương quốc Phổ trong quan hệ quốc tế giai đoạn 1815-1850", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 3 (2011), tr. 61-70.

  3. Trần Ngọc Dũng, "Quan hệ thương mại Xô - Đức giai đoạn 1922-1941", Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 4 (2011), tr. 56-66.

  4. Trần Ngọc Dũng, "Vai trò của Oliver Cromwell trong giai đoạn cầm quyền (1649-1658) đối với sự phát triển ngoại thương Anh", Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 10 (2011), tr. 56-66.

  5. Trần Ngọc Dũng, "Sự thay đổi tương quan lực lượng hải quân giữa Anh và Hà Lan nửa sau thế kỷ XVII", Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 8 (2012), tr. 58-70.

  6. Trần Ngọc Dũng, "Tương quan lực lượng Anh và Hà Lan qua các cuộc chiến tranh nửa sau thế kỷ XVII", Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 4 (2013), tr. 46-55.

  7. Trần Ngọc Dũng, "Vai trò của Liên minh thuế quan Phổ trong công cuộc thống nhất nước Đức thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2 (2013), tr. 46-56.

  8. Trần Ngọc Dũng, "Chiến lược và hoạt động của công ty Đông Ấn Anh ở Đông Á và Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XVII", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 10 (2017), tr. 67-78.

  9. Trần Ngọc Dũng, "Chính sách của công ty Đông Ấn Anh ở Đông Á trong thế kỷ XVII", Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, 10 (2017), tr. 66-76.

  10. Trần Ngọc Dũng, "Vai trò cá nhân đối với sự hiện diện của công ty Đông Ấn Anh tại Việt Nam thế kỷ XVII", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 7 (2018), tr. 26-36.

  11. Trần Ngọc Dũng, Văn Ngọc Thành, "The role of Dai Viet (Tonkin and Cochin-China) in the English East India Company's East Asian strategy in the seventeenth century, Journal of Southeast Asian studies (English version), 12-2018, pp. 30-41.

  12. Trần Ngọc Dũng, "Tiếp xúc ngoại giao Anh - Việt thế kỷ XVII dưới góc nhìn của người Anh" Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 4 (2019), tr. 11-22.

  13. Trần Ngọc Dũng, "Sự hiện diện thương mại của Anh tại Đàng Ngoài nửa cuối thế kỷ XVII trong so sánh với Hà Lan và Trung Quốc", Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 4 (2019), 84-95.

  Workshop papers

  1. “Tư liệu lưu trữ Anh về Lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII, XVIII, XIX”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Nguồn tư liệu về Lịch sử Việt Nam ở trong và ngoài nước: Tiềm năng và vấn đề sưu tầm, khai thác, Phần 2: Nguồn tư liệu về Lịch sử Việt Nam ở ngoài nước, (Hà Nội, 9/2018), tr. 128-142.

  2. “Liên Hợp Quốc với việc giải quyết xung đột, tái thiết hòa bình tại Campuchia (1989-1993)”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Bối cảnh Thế giới, khu vực và tác động của các nhân tố đến Campuchia trước và trong giai đoạn 1989-1999, (Hà Nội, 4/2019), tr. 28-40.

  3. “Nhân tố Trung Quốc trong chính sách của Tổng thống Trump tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Các nhân tố quốc tế tác động đến việc hoạch định Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donal Trump, (Hà Nội, 5/2019), tr. 70-80.

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top