A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2012 ĐƯỢC MỜI ĐẾN TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG QUAN

Cập nhật: Thứ bẩy Ngày 22 tháng 9, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

 

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GSNN

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐCDGSCS TRƯỜNG ĐHSPHN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2012

ĐƯỢC MỜI ĐẾN TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG QUAN

 

NGÀY

 

GIỜ

 

NGÀNH

 

HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN

 

18/9/2012

 

8 giờ 00

 

đến 11 giờ 30

GDH - TLH

TS. Nguyễn Tân Ân

TS. Nguyễn Xuân Hải

TS. Nguyễn Thị Huệ

TS. Trần Thị Mai Phương

TS. Nguyễn Anh Tuấn

TS. Từ Đức Văn

 

13 giờ 30

 

đến 17 giờ 00

KH trái đất - Mỏ

TS. Lại Vĩnh Cẩm

TS. Lê Xuân Tuấn

CNTT

TS. Hồ Cẩm Hà

Lịch sử

TS. Vũ Thị Hoà

Vật lý

TS. Nguyễn Văn Khánh

 

19/9/2012

 

 

 

8 giờ 00

 

đến 11 giờ 30

Hoá học

TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

TS. Đặng Ngọc Quang

TS. Vũ Quốc Trung

GDH- TLH

PGS. Phó Đức Hoà

 

13 giờ 30

 

đến 17 giờ 00

GDH- TLH

PGS. Bùi Văn Nghị

Vật lý

PGS. Nguyễn Văn Minh

Lịch sử

PGS. Trần Thị Vinh

 Địa điểm:    PHÒNG  KHÁCH - TẦNG 2 NHÀ HIỆU BỘ

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 17/09/2012 Views: 10519
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream