A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

V/v Tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục hệ chính quy”

Cập nhật: Thứ năm Ngày 13 tháng 9, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

====***====

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội thảo khoa học

“Mô hình đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục hệ chính quy”

           

Kính gửi : ……………………………………………………………….

 

     ...................................................................................................................

     Thực hiện kế hoạch năm học 2012 – 2013, Khoa Quản lý giáo dục phối hợp với một số cơ sở đào tạo đại học có đào tạo chuyên ngành Quản lý giáo dục trình độ đại học hệ chính quy tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục hệ chính quy”.

1. Mục tiêu Hội thảo

- Tạo điều kiện trao đổi về học thuật và hợp tác nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành Quản lý giáo dục trình độ đại học hệ chính quy giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên trong và ngoài Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Định hướng, lựa chọn các giải pháp đổi mới mô hình đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục hệ chính quy đáp ứng nhu cầu người học và nhu cầu phát triển giáo dục hiện nay.

2. Nội dung Hội thảo

- Những vấn đề lý luận về đào tạo chuyên ngành Quản lý giáo dục trình độ đại học hệ chính quy

- Thực trạng đào tạo cử nhân QLGD hệ chính quy

- Xu hướng phát triển của mô hình đào tạo cử nhân QLGD hệ chính quy

- Các giải pháp đổi mới mô hình đào tạo cử nhân QLGD hệ chính quy

         

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

          - Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến từ 10 đến 17 tháng 11 năm 2012

          - Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội, Số 36 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Thể lệ gửi bài

          - Bài tham luận tham gia Hội thảo dài tối đa 10 trang, viết bằng tiếng Việt được chế bản trên khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13. dãn dòng 1.3, lề trái 3.5 cm, lề phải 2,5 cm; lề trên 2.0, lề dưới 2.5 cm. Cách thức trình bày bài báo theo mẫu chung của một bài báo khoa học.

          - Tiêu đề bài báo chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14.

          - Các bài tham gia Hội thảo (01 bản in, 01 bản điện từ) gửi theo địa chỉ Email: lienqlgd@gmail.com.

          - Thời gian nhận bài: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2012.

          Ban tổ chức rất mong nhận được bài tham luận tham gia Hội thảo của các đơn vị và các tác giả.

 

 

Nơi nhận:

-          Như kính gửi

-          BGH, Phòng QLKH;

-          Website Trường

-          Lưu văn thư.

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

   PGS.TS Nguyễn Xuân Thức

 

 

Publish: 13/09/2012 Views: 10102
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream