A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Thực hiện khảo sát, thu thập số liệu phục vụ đánh giá Chương trình TRIG - Dự án Giáo dục Đại học 2 - Trường ĐHSP Hà Nội

Cập nhật: Thứ tư Ngày 18 tháng 7, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

 

        

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 
 
 

      Sè: 290/§HSPHN-DA

V/v thực hiện khảo sát, thu thập số liệu phục vụ đánh giá Chương trình TRIG - Dự án Giáo dục Đại học 2 - Trường ĐHSP Hà Nội 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội,  ngày 17 tháng 07 năm 2012Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH TRIG – DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2 – TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI           

 

Trường ĐHSP Hà Nội nhận được công văn số: 1199/CV-HEP2-M&E của Ban Quản lý Dự án Giáo dục Đại học 2 – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện khảo sát, thu thập số liệu phục vụ đánh giá TRIGs. Đối tượng được khảo sát bao gồm:

-         Cán bộ Quản lý: tối thiểu 30 phiếu.

-         Giảng viên, cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên: tối thiểu 250 phiếu.

-         Sinh viên (từ năm thứ ba trở lên): tối thiểu 100 phiếu.

Để việc thực hiện khảo sát, thu thập số liệu đạt kết quả mong muốn, Nhà trường đã sao đầy đủ số lượng các phiếu khảo sát và gửi kèm theo công văn tới các đơn vị với số lượng cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị thụ hưởng

Số phiếu dành cho cán bộ quản lý

Số phiếu dành cho giảng viên, cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên

Số phiếu dành cho sinh viên

1

Ban giám hiệu

3

3

 

2

Văn phòng Đảng ủy

1

 

 

3

Văn phòng Công Đoàn

1

 

 

4

Đoàn Trường

1

2

 

5

Phòng Tổ chức Cán bộ

1

1

 

6

Phòng Đào tạo

5

1

 

7

Phòng Khoa học – Công nghệ

3

1

 

8

Phòng Sau Đại học

1

1

 

9

Phòng Quan hệ Quốc tế

3

 

 

10

Phòng Kế hoạch – Tài chính

4

 

 

11

Phòng Hành chính – Tổng hợp

2

2

 

12

Phòng Công tác Chính trị

1

 

 

13

Nhà xuất bản ĐHSP

1

 

 

14

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

1

1

 

15

Trung Tâm Thông tin Thư viện

1

 

 

16

Trung tâm Công nghệ Thông tin

1

1

 

17

Khoa Sư phạm Kỹ thuật

 

20

30

18

Khoa Địa lý

 

20

30

19

Khoa Tâm lý Giáo dục

 

20

30

20

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Học liệu

 

10

 

21

Trung tâm Khoa học Tính toán

 

10

10

22

Khoa Toán – Tin

 

20

 

23

Khoa Vật lý

 

20

 

24

Khoa Hóa học

 

20

 

25

Khoa Công nghệ Thông tin

 

10

 

26

Khoa Sinh học

 

16

 

27

Khoa Ngữ văn

 

10

 

28

Khoa Lịch sử

 

10

 

29

Khoa Việt Nam học

 

5

 

30

Khoa Tiếng Anh

 

8

 

31

Khoa Triết học

 

3

 

32

Khoa Công tác xã hội

 

3

 

33

Khoa Giáo dục Chính trị

 

3

 

34

Khoa Giáo dục Mầm non

 

4

 

35

Khoa Giáo dục Tiểu học

 

5

 

36

Khoa Giáo dục Đặc biệt

 

6

 

37

Khoa Quản lý Giáo dục

 

6

 

38

Viện Nghiên cứu Sư phạm

 

8

 

 

Tổng cộng

30

250

100

Lưu ý: Cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên phải là những người tham gia nghiên cứu, đào tạo và thụ hưởng trực tiếp từ TRIG.

Thời hạn cuối nộp phiếu khảo sát: 16h00 ngày 23/07/2012 tại Văn phòng Dự án (Phòng 616), Nhà Hiệu bộ.

Mọi thông tin chi tiết xin vui liên hệ:

1)     TS Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Phụ trách Giám sát – Đánh giá Chương trình TRIG – Dự án Giáo dục Đại học 2 – Trường ĐHSP Hà Nội; Điện thoại: 091 3363 623; E-mail: hiennv@hnue.edu.vn.

2)     ThS Đào Anh Phương, Phòng Khoa học – Công nghệ, Thư ký Chương trình TRIG; Điện thoại: 091 2632 969; E-mail: phuongda@hnue.edu.vn.

Do thời gian có hạn nên Nhà trường đề nghị các đơn vị bố trí thời gian, chủ động tiến hành việc khảo sát đạt tiến độ đề ra.

 

Trân trọng !

 

Nơi gửi:

-       Như trên

-       Lưu VP

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Thị Tĩnh

  

Download phiếu hỏi cho GV, CBNC, KTV tại đây

Download phiểu hỏi dành cho CBQL tại đây

Download phiếu hỏi dành cho SV tại đây

Publish: 18/07/2012 Views: 9415
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream