A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC"

Cập nhật: Thứ năm Ngày 13 tháng 9, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:/ĐHSPHN - KH                        Hà Nội, ngày tháng  9  năm 2012
V/v Tổ chức hội thảo khoa học:" Phát triển năng lực
nghề nghiệp của sinh viên sư phạm hóa học"
                   

THÔNG BÁO SỐ 1 :TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC"

 
Kính gửi: .......................................................................
 
          Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Hóa Học tổ chức Hội thảo khoa học:
" Phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm hóa học"
Mục tiêu của hội thảo:
1) Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục của đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa Hóa học, bộ môn Phương pháp giảng dạy hóa học. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao cho các trường Đại học, Cao đẳng và các trường THPT chuyên cho toàn quốc.
2) Nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên hóa học ở các trường sư phạm và các trường Đại học có khoa sư phạm nhằm đáp ứng định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn 10 năm tới.
Nội dung hội thảo:
1) Đào tạo các môn khoa học cơ bản (Hóa học lý thuyết và Hóa lý, Hóa học Vô cơ, Hóa học Hữu cơ, Hóa học Phân tích, Hóa học công nghệ và môi trường) theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm hóa học.
2) Đào tạo các môn khoa học giáo dục (Tâm lý học sư phạm, Giáo dục học, Lý luận dạy học hóa học) theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm hóa học.
3) Sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đào tạo giáo viên hóa học.
4) Phối hợp với trường phổ thông trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm hóa học.
5) Nghiên cứu bài học và ứng dụng trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm hóa học.
Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:
- Thời gian: Dự kiến thứ 6, ngày 21 tháng 12 năm 2012
- Địa điểm: Hội trường nhà K - trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đối tượng tham gia:

Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, giáo viên trong ngành giáo dục và sư phạm, những người quan tâm.

Thể lệ tham gia Hội thảo:

          - Báo cáo viết không quá 4000 từ, được chế bản khổ A4; Times New Roman; Size 13; Line spacing 1,3; Left 3,5cm - Right 2,5 cm - Top 2cm - Bottom 2cm.

          - Phần đầu trang: tiêu đề của báo cáo bằng chữ in hoa Times New Roman đậm cỡ 14; dưới tiêu đề phía phải ghi rõ Họ và Tên, chức vụ, học hàm, học vị và cơ quan công tác.

          - Bài viết xin gửi bằng file MS.Word trước ngày 15 tháng 11 năm 2012 theo địa chỉ: trantrungninh@gmail.com hoặc ninhtt@hnue.edu.vn;

                    dangoanhdhsphn@yahoo.com.vn;hoặc yensp1@gmail.com

 

          Ban tổ chức hội thảo xin thông báo và mong nhận được sự tham gia đóng góp của các nhà khoa học, các Thầy, Cô!

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận
 - Như trên
 - Bộ GD & ĐT
 -....
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
PGS.TS Nguyễn Văn Minh

 
                                                                                     

 

Publish: 13/09/2012 Views: 10567
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream