A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Tuyển chọn đề tài/ nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2013

Cập nhật: Thứ sáu Ngày 25 tháng 5, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số:  196/ĐHSP-KH

V/v Thông báo tuyển chọn đề tài/ nhiệm vụ  KH&CN cấp Bộ năm 2013

          Hà Nội,  ngày  25 tháng 5 năm 2012

 

     Kính gửi: .............................................................................

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013 theo Công văn số 3139 /BGDĐT-KHCNMT ngày 25/05/2012. Danh mục tuyển chọn của Bộ gồm 191 đề tài thuộc các lĩnh vực KH&CN (được đăng tải trên trang web của Trường http://www.hnue.edu.vn và của Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.gov.vn)

Trường đề nghị chủ nhiệm đề tài tham gia tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2013 nộp Hồ sơ tham gia tuyển chọn (12 bản) được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ, tên đề tài/nhiệm vụ tham gia tuyển chọn. Hồ sơ tham gia tuyển chọn (gồm: 1- Công văn, 2- Thuyết minh đề tài/nhiệm vụ, 3- Thuyết minh tiềm lực khoa học) đóng thành một quyển, sử dụng bìa mềm, không giấy bóng kính gửi về Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 15/6/2012 để Trường nộp Bộ kịp thời hạn trước 16 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Trường đề nghị các cá nhân, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Bộ (gửi kèm theo công văn này)

 

       HIỆU TRƯỞNG

 

     (Đã ký)


                                                                                   PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

 

Danh mục đề tài tuyển chọn năm 2013

Publish: 25/05/2012 Views: 8529
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream