A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Công văn hướng dẫn đề tài cấp trường 2013

Cập nhật: Thứ năm Ngày 17 tháng 5, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Kính gửi:   Các đơn vị NCKH trong toàn Trường

Để đảm bảo xây dựng kế hoạch KH&CN cấp cơ sở năm 2013 đúng tiến độ và hiệu quả, Trường đề nghị các đơn vị thông báo cho các nhà khoa học xây dựng các nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2013.  

 

Đề xuất đề tài NCKH cấp Trường theo 3 loại:

1-     Đề tài theo định hướng (phục vụ đào tạo), giải quyết vấn đề đặt hàng của Trường và đơn vị.

2-     Đề tài phục vụ đào tạo và nâng cao năng lực NCKH của cán bộ đặc biệt cán bộ trẻ.

3-     Đề tài khai phá, tìm kiếm hướng nghiên cứu mới hoặc hình thành, xây dựng nhóm nghiên cứu.

Các cá nhân viết thuyết minh đề tài theo Mẫu (có trên trang web của Trường). Tổ bộ môn tập hợp và cho ý kiến, sau đó đơn vị lập Danh mục (theo mẫu) gửi về Phòng Khoa học Công nghệ (418) cả bản in và file đánh máy (email: khoahoc@hnue.edu.vn ). Danh mục và tập hợp Thuyết minh đề tài của đơn vị gửi về Phòng Khoa học Công nghệ (418) chậm nhất ngày 5/6/2011.

* Đối tượng đề xuất và thực hiện đề tài NCKH: là các nhà khoa học, cán bộ thuộc biên chế Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những cán bộ đi công tác, học tập dài hạn trong thời gian thực hiện đề tài (2013-2014) và những cán bộ đang còn chủ nhiệm đề tài trong thời gian 2013-2014, không được làm chủ nhiệm đề tài mới của 2013.

Trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo rộng rãi đến các nhà khoa học, xây dựng thuyết minh đề tài đúng Mẫu, đúng thời hạn quy định. Mẫu thuyết minh đề tài cấp Trường được gửi theo địa chỉ email của đơn vị và được thông báo trên trang Web của Trường:

 

www.hnue.edu.vn

                                                                                                                                KT. Hiệu trưởng

                                                                                                Phó Hiệu trưởng

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                            PGS.TS. Trần Văn Ba

CV Hướng dẫn đề xuất đề tài cấp trường 2013

Mẫu danh mục đề tài cấp cơ sở

Mẫu Thuyết minh đề tài cấp trường 2013

Publish: 17/05/2012 Views: 8273
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream