A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

V/v cung cấp thông tin về chuyên gia khoa học và công nghệ

Cập nhật: Thứ năm Ngày 25 tháng 10, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
                                       Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số:  358    /ĐHSP-KH
   
V/v cung cấp thông tin về chuyên gia khoa học và công nghệ
Hà Nội,  ngày     19   tháng 09  năm 2012

 
Kính gửi:   
 
Thực hiện Công văn số 6101/BGDĐT-KHCNMT ngày 14/9/2012 về việc cung cấp thông tin về chuyên gia khoa học và công nghệ, để triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên gia Khoa học và Công nghệ quốc gia phục vụ đề án đổi mới cơ bản, toàn diện và động bộ tổ chức, cơ chế quản lý, phương thức đánh giá, lựa chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, đưa thông tin chuyên gia khoa học công nghệ của Trường vào hệ thống dữ liệu quốc gia. Trường yêu cầu các đơn vị:
1.Lựa chọn chuyên gia theo tiêu chí:
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn ;
- Am hiểu sâu chuyên ngành KH&CN;
- Có uy tín, thành tích nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn 5 năm gần đây;
- Trung thực, khách quan, có tư duy phản biện, sẵn sàng tham gia công việc tư vấn với tinh thần trách nhiệm cao.
2.Cung cấp Lý lịch khoa học chuyên gia  theo mẫu tải về từ địa chỉ
3.Các đơn vị gửi
- Bản in danh sách chuyên gia và bản Lý lịch khoa học có chữ ký của từng chuyên gia cho Phòng Khoa học Công nghệ (Phòng 418 – Hiệu bộ).
- Bản mềm gửi theo địa chỉ khoahoc@hnue.edu.vn.
Thời gian nộp: chậm nhất ngày 28 tháng 9 năm 2012
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
<đã ký>
Nơi nhận:
 -    Các đơn vị NCKH toàn Trường
 -    Lưu KH + VP
 

Download file mẫu lý lịch khoa học chuyên gia tại đây

Download Mẫu hồ sơ xét giải thưởng khoa học công nghệ tại đây
 

 
 
 
 
Publish: 19/09/2012 Views: 12020
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream