A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Về Ổn định và phát triển hoạt động KH-CN đối với Viện, Trung tâm NCKH

Cập nhật: Thứ sáu Ngày 8 tháng 6, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 Số: 643 /ĐHSPHN -  KHCN

V/v:Ổn định và phát triển hoạt động KH-CN đối với các Viện, Trung tâm NCKH


Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2012

     

  Kính gửi:        Các Viện, các Trung tâm nghiên cứu Khoa học-Công nghệ

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động khoa học đối với các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học-Công nghệ . Nhà trường đề nghị các Viện, Trung tâm báo cáo tình hình hoạt động KH-CN trong các năm qua (2005-2012) và phương hướng hoạt động trong 5 năm tới (2012-2017) về các mặt:

a) Kết quả hoạt động khoa học công nghệ phục vụ sản xuất đời sống và Giáo dục:

- Các đề tài khoa học, các chương trình, dự án mà đơn vị chủ trì, tham gia.

- Các kết quả ứng dụng đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Nguồn tài chính được cấp từ các chương trình, dự án, đề tài KH - CN.

- Tình hình biến động về nhân sự của trung tâm.

b) Những thuận lợi và khó khăn hiện nay:

 Cần khẳng định khả năng duy trì, phát triển hoạt động nghiên cứu của Viện, Trung tâm.

Trên cơ sở báo cáo thực tế của các Viện NCKH, các trung tâm NCKH (theo mẫu báo cáo gửi kèm Công văn), nhà trường sẽ có kế hoạch tổ chức kiện toàn hoạt động KHCN đối với các đơn vị trên để đảm bảo sự phát triển vững chắc của cácViện, trung tâm trong tình hình hiện nay.

    Báo cáo gửi về phòng Khoa học - Công nghệ trước ngày 16/6/2012 bằng văn bản và file, theo địa chỉ: (P421 nhà Hành chính – Hiệu bộ).

 

 Email: hdkhcnvtt@hnue.edu.vn

 

 Điện thoại : 0437547823 (số máy lẻ:421) hoặc:0983397196.

    Đề nghị các Viện nghiên cứu, các Trung tâm Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ  khẩn trương thực hiện  nhiệm vụ trên.

 

 

 

  

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký) 
 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

 

Nơi nhận:    -Ban Giám hiệu

                    -Giám đốc  cácViện NCKH,   các Trung tâm NCKH

                   -Lưu VT,  KH-CN     

Tải File mẫu báo cáo về hoạt động KHCN của công văn số 643 tại đây                                                          

Publish: 07/06/2012 Views: 8216
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream