Hướng dẫn tiến sĩ
A A+
Hướng dẫn tiến sĩ

1. Nguyễn Phương Thảo, Tiếp nhận tiểu thuyết Thủy hử ở Trung Quốc, ĐHSP Hà Nội, 2017 (Hướng dẫn phụ)

2. Bùi Thùy Linh, Huyền thoại trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn, ĐHSP Hà Nội, 2019 (Hướng dẫn chính)

3. Nguyễn Thị Hoài Thu, Kiểu nhân vật trong tiểu thuyết Dư Hoa, ĐHSP Hà Nội, 2020 (Hướng dẫn chính)

4. Nguyễn Thị Thuý Hạnh, Nghệ thuật tiểu thuyết Diêm Liên Khoa, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2019 (Hướng dẫn chính)

5. Nguyễn Thị Thanh Nga, Biểu tượng văn hoá truyền thống Nhật Bản trong tiểu thuyết Y. Kawabata (Hướng dẫn phụ)

6. Trần Bích Ngọc, (Hướng dẫn chính)

Views: 148 - Like: 0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top