ĐHSPHN - Tran Van Toan
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3036 - Lastest Update: 6/15/2022

PGS TS Tran Van Toan

Position Phó Trưởng Khoa Ngữ văn
Telephone
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email toantv@hnue.edu.vn; toantransphn@gmail.com
Language tiếng Anh (Đại học tại chức),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/toantv

Biography / Background


Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

     Publications / Books

     • 2021, Trần Văn Toàn, Các thiết chế và vai trò của chúng trong tiến trình văn học, Nghiên cứu văn học , 5 (591), 87- 96
     • 2020, Trần Văn Toàn, Diễn ngôn Đông Á – tiếng nói từ ngoại vi (trường hợp Miss Sài Gòn của Lee Dong Soon) , Nghiên cứu văn học , 1 (575), 98 – 104
     • 2020, Trần Văn Toàn, Chu Văn Sơn: điệu hồn và cấu trúc, Nghiên cứu văn học , 4 (578), 49 – 56
     • 2019, Trần Văn Toàn, Interaction entre pouvoir et savoir dans la perspective coloniale (Cas de Quốc văn giáo khoa thư [Manueal de langue vietnamienne] et Luân lý giáo khoa thư [Manuel national des morales]), Ha Noi - Paris Un Nouvel espace des sciences humaines, ISBN: 978-2-84174-957-7, 109 - 122
     • 2019, Trần Văn Toàn, 32. Giải nhị phân người/ tự nhiên và diễn ngôn mới về nhân tính (đọc những truyện ngắn về tự nhiên của Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Huy Thiệp) , Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu, , 632 – 652
     • 2019, Trần Văn Toàn, Chủ thể thuộc địa và những diễn ngôn về người Pháp (trường hợp Quốc văn giáo khoa thư, Những trò lố hay là Varenne và Phan Bội Châu, Người đầm), Nghiên cứu văn học , 6 (568), 66 – 78
     • 2017, Trần Văn Toàn, 31. Internet và văn học đại chúng – Từ giải trung tâm đến giải nhị phân viết/nói (trường hợp Có một phố vừa đi qua phố của Đinh Vũ Hoàng Nguyên), Nghiên cứu văn học , 7 (545) , 74 – 82
     • 2016, Trần Văn Toàn, 27. Hướng tới khung tri thức mới trong tư duy và biên soạn văn học sử, Journal of Science, HNUE, V.61, N.8A, 178-187
     • 2015, Trần Văn Toàn, Phương Tây và sự hình thành diễn ngôn về bản sắc Việt Nam (trường hợp Phan Bội Châu từ 1905 – 1908) , Lý luận Phê bình văn học nghệ thuật , 33, 45 – 54

     Workshop papers

      Science blogs

      Teaching subjects

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
      Top