ĐHSPHN - Nguyễn Công Minh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5818 - Lastest Update: 3/13/2018

Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Minh

Position Giảng viên cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email minhnc@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/minhnc

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2016-nay, Giảng viên cao cấp, Khoa Toán - Tin, ĐHSPHN
  • 2015-2016, Giảng viên chính, Khoa Toán-Tin, ĐHSPHN
  • 2004-2015, Giảng viên, Khoa Toán-Tin, ĐHSPHN
  • 2002-2004, Trợ giảng, Khoa Toán-Tin, ĐHSPHN

  Science Awards

  • ,Giải thưởng công trình toán học 2012, 2013, 2014, 2015

  Education

  • 2007-2010, Ph.D, Meiji university, Advisor: Prof. Shiro Goto, Prof. Ngo Viet Trung, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2002-2004, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Level: Master, Type: Regular
  • 1998-2002, Cử nhân khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2016-2018, Thành viên nghiên cứu, Một số bất biến của iđêan trong đại số giao hoán và tổ hợp (Mã số: 101.04-2016.21), Đề tài Nafosted.
  • 2011-2013, Chủ nhiệm, Sử dụng một số phương pháp tổ hợp trong một số bài toán chọn lọc của Đại số giao hoán (Mã số: 101.01-2011.08), Đề tài Nafosted.
  • 2011-2012, Chủ nhiệm, Tìm hiểu một số tính chất của lũy thừa của một iđêan đơn thức (Mã số: SPHN11-03), Đề tài cấp Trường.

  Publications / Books

  • 2016, Nguyen Cong Minh, A remark on the local cohomology modules of a union of disjoint matroids, Vietnam Journal of Mathematics, 44, no. 3, 495–500.
  • 2015, Do Trong Hoang, Nguyen Cong Minh, Tran Nam Trung, Cohen-Macaulay graphs with large girth, Journal of Algebra and Its Applications, 14 Vol. 7, 1550112, 16pp.
  • 2014, Nguyen Cong Minh, Yukio Nakamura, On the k-Buchsbaum property of powers of Stanley-Reisner ideals, Nagoya Mathematical Journal , 213, 127-140.
  • 2013, Do Trong Hoang, Nguyen Cong Minh, Tran Nam Trung, Combinatorial characterizations of the Cohen-Macaulayness of the second power of edge ideals, Journal of Combinatorial Theory, Series A , 120, 1073-1086.
  • 2011, Nguyen Cong Minh, Yukio Nakamura, The Buchsbaum property of symbolic powers of Stanley-Reisner ideals of dimension 1, Journal of Pure and Applied Algebra , 215 , 161-167.
  • 2011, Nguyen Cong Minh, Yukio Nakamura, Buchsbaumness of ordinary powers of two dimensional square-free monomial ideals, Journal of Algebra, 327, 292-306.
  • 2011, Nguyen Cong Minh, Yukio Nakamura, A note on the k-Buchsbaum property of symbolic powers of Stanley-Reisner ideals, Tokyo Journal of Mathematics, 34, 221-227.
  • 2010, Nguyen Cong Minh, Yukio Nakamura, Unmixed monomial ideals of dimension two and their Cohen-Macaulay properties, Communications in Algebra , 38, 1699-1714.
  • 2009, Nguyen Cong Minh, Ngo Viet Trung, Cohen-Macaulayness of powers of two-dimensional squarefree monomial ideals, Journal of Algebra, 322, 4219-4227.
  • 2007, Marc Chardin, Nguyen Cong Minh, Ngo Viet Trung, On the regularity of products and intersections of complete intersections, Proceedings of the American Mathematical Society , 135 , 1597-1606.
  • 2005, Nguyen Cong Minh, On Castelnuovo-Mumford regularity of products of monomial ideals, Acta Mathematica Vietnamica, 30, 203-209.
  • 2011, Nguyen Cong Minh, Ngo Viet Trung, Cohen-Macaulayness of monomial ideals and symbolic powers of Stanley-Reisner ideals, Advances in Mathematics , 226, 1285-1306.

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top