ĐHSPHN - Phùng Thị Lan
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1399 - Lastest Update: 5/21/2018

Tiến sĩ Phùng Thị Lan

Position Trưởng bộ môn
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email phungthilan82@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/lanhl

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2012-2016, Đào tạo trình độ tiến sĩ, Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Hữu Phú và PGS. TS. Lê Minh Cầm, Level: Doctor, Type: Regular

   Projects

   • 2014-2016, thành viên của đề tài, Nghiên cứu chế tạo xúc tác hỗn hợp để xử lý khí thải công nghiệp chứa CO và VOCs ở nhiệt độ thấp, khoa hóa học
   • 2012- 2103, chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu tính chất hấp phụ và xúc tác của các kim loại chuyển tiếp phân tán trên chất mang trong phản ứng oxi hóa các chất ô nhiễm hữu cơ dễ bay hơi VOCs., Khoa hóa học

   Publications / Books

   • 2017, Hoàng Kim Huế , Lâm Vĩnh Ánh, Tô Văn Thiệp, Phùng Thị Lan, Nghiên cứu tinh chế vật liệu ống nano cacbon ứng dụng hấp phụ chất diệt cỏ 2,4-D trong dung dịch nước, tạp, tập 6, số 2, 100-106
   • 2016, Phung Thi Lan, Nguyen Hoang Hao, Hoang Van Hung, The Study on Characterization, Adsorption and Oxidation Properties of M-Xylene over AC-5%Co Material, Materials Science, Elixir Materials Science , 93, 39733-39736
   • 2015, Đặng Xuân Việt, Trần Phước Long, Phùng Thị Lan, Nguyễn Hoàng Hào Nguyễn Ngọc Lân, chất xúc tác cracking (FCC) Phần ii. nghiên cứu khảnăng hấp phụmột số ion bằng vật liệu s-fcc biến tính, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 4 số 4B, 173-178
   • 2015, Nguyễn Hoàng Hào, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Trương Văn Nam, Nguyễn Hữu Phú , Nghiên cứu mô hình đẳng nhiệt hấp phụ xylentrên than hoạt tính trà bắc, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 4, số 4B, 167-173
   • 2015, Nguyễn Hữu Phú, Lê Minh Cầm, Phùng Thị Lan, Nguyễn Hoàng Hào, , Hấp phụ và phản ứng oxi hóa xúc tác các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (vocs) trong lớp hấp phụ bề mặt (lhpbm) chất xúc tác, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 4, số 1, 141-148
   • 2015, Nguyen Thi Mo1, Phung Thi Lan, Le Minh Cam2, Hydrothermal synthesis of α-Mno2 nanorods for the catalytic oxidation of m-xylene, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 4, số 4A, 167-172
   • 2014, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Hữu Phú, Phần III. Hoạt tính xúc tác của cobalt oxit phân tán trên các chất mang khác nhau: than hoạt tính và oxit nhôm, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 3, số 4, 114-120
   • 2014, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Hữu Phú, NC hấp phụ và oxi hóa m-xylen trên vật liệu than hoạt tính tẩm coban oxit trong chế độ vi dòng Phần 2. Đặc trưng vật liệu, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , tập 3, số 1, 61-67
   • 2013, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Hữu Phú, Nghiên cứu hấp phụ và oxi hóa m-xylen trên vật liệu than hoạt tính tẩm coban oxit trong chế độ vi dòng Phần 1. Động học phản ứng, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ , Tập 2, số 2, 89-85

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top