ĐHSPHN - Nguyễn Thị Minh Huệ
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1686 - Lastest Update: 4/16/2018

Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Huệ

Position Trưởng Bộ môn, Phó Giám đốc Trung tâm
Telephone +84(0)2438330842
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email hue.nguyen@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hue.nguyen

Biography / Background

Tốt nghiệp Đại học ngành Hoá học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1994; Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Hoá lý thuyết và Hoá lý tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1997; Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Hoá lượng tử và Tính toán năm 2004 tại Trường Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ; Được phong Phó Giáo sư ngành Hoá năm 2012.

Các hướng nghiên cứu chính:

-  Cơ chế và động học các phản ứng hóa học.
- Các tính chất mới về liên kết hydro.
-  Cấu trúc, năng lượng, các trạng thái electron của hợp chất hóa học.
- Vật liệu xúc tác ứng dụng trong xử lý môi trường.
- Hợp chất hữu cơ ứng dụng trong vật liệu quang điện.
- Nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số mạng gel ứng dụng trong bào chế thuốc.
- Nghiên cứu thiết kế vật liệu compozit pha tạp  trên cơ sở graphene...​

Qualifications

  Employment History

  • 05/2007 - nay, Giảng viên, Bộ môn Hoá lý thuyết và Hoá lý, Khoa Hoá học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 01/1995 - 4/2007, Giảng viên, Khoa Tự nhiên - Trường Đại học Hà tĩnh

  Science Awards

  Education

   Projects

   - Nghiên cứu cơ chế phản ứng và động học của HCNO và HNCO với một số tác nhân trong pha khí; Quỹ Nafosted – Bộ Khoa học và Công nghệ; Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

   - Phát triển quy trình công nghệ thiết kế, tổng hợp và chế tạo một số vật liệu hữu cơ quang điện trên cơ sở các dẫn xuất của silole; Ban Quản lý Dự án FIRST - Bộ Khoa học và Công Nghệ; Thời gian thực hiện: 2017 - 2019


   Publications / Books

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top