ĐHSPHN - ĐỖ VĂN HIỂU
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 10201 - Lastest Update: 8/20/2021

Tiến sĩ ĐỖ VĂN HIỂU

Position Trưởng môn Lí luận văn học
Telephone
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email vanhieudo@gmail.com
Language tiếng Trung Quốc, tiếng Anh (Đại học),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hieudv

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • T? 7-2017, Trưởng môn Lí luận văn học, Khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội
  • 9-2017, Giảng viên thỉnh giảng chuyên đề cao học, Khoa Ngữ Văn, Đại học Hùng Vương
  • 3.2014 - 3.2016, Giảng viên thỉnh giảng, khoa Đông Nam Á, Đại học ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc (Busan University of Foreign Studies)
  • 2006 - nay, Giảng viên chính thức, bộ môn Lí luận văn học, Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2002 - 2006, Giảng viên trợ giảng, Bộ môn Lý luận văn học, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  • 2012,Giấy khen của trường Đại học Nhân dân Trung Quốc về Nghiên cứu sinh có thành tích học tập xuất sắc năm học 2011-2012. (Nhị đẳng)
  • 2006,Bằng khen của Trường đại học Sư phạm Hà Nội về Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Bộ

  Education

  • 2016-2020, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội ( HaNoi University), Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2010 - 2013, Viện Văn học, 中国人民大学 (Renmin University of China), Advisor: GS.TS Kim Nguyên Phố (金元浦), Level: Doctor, Type: Regular
  • 2009 - 2010, Tiến tu sinh Hán Ngữ, 北京师范大学 (Beijing Normal University) , Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2004 - 2008, Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội ( University of Languages and International Studies), Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2002-2004, khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội (Ha Noi National University of Education), Advisor: GS.TSKH Bùi Văn Ba (Phương Lựu), Level: Master, Type: Regular
  • 1997 - 2001, Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội (Ha Noi National University of Education), Advisor: PGS.TS Phùng Ngọc Kiếm, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 8/2018-8/2020, Thư kí, Nghiên cứu ứng dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học”. , Đề tài thuộc Chương trình khoa học giáo dục cấp quốc gia, mã số: KHGD/16-20.ĐT.030
  • 2019-2021, , Chủ nhiệm đề tài, Lí thuyết văn học hiện đại trên thế giới và đổi mới giáo trình lí luận văn học ở Việt Nam hiện nay, Đề tài KHCN cấp bộ, Mã số B2019-SPH-04, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2012 - 2015, Thư kí, Nghiên cứu viên, Thi học cổ điển Trung Hoa mã số: VII 1.1--2012.05 (GS.TSKH. Bùi Văn Ba chủ nhiệm đề tài), Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước
  • 12/2015-6/2017, , Phê bình sinh thái - Khuynh hướng nghiên cứu văn học mới và ứng dụng ở Việt Nam (chủ nhiệm), đề tài cấp trường, mã số SPHN 15-438, nghiệm thu 2017,
  • 12/2014-12/2015, chủ nhiệm, Mĩ học tiếp nhận (trường phái Konstanz - Đức) và khả năng ứng dụng trong bối cảnh văn hóa mới, SPHN14-412

  Publications / Books

  • Nam 2021, Đỗ Văn Hiểu, "Lược khảo văn học - Bộ giáo trình giàu tính thực tiễn", số 1, Tạp chí khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội, 63-71
  • 6-2019, Đỗ Văn Hiểu, Mĩ học sinh thái trong "Có một kẻ rời bỏ thành phố", Văn nghệ Quân đội, 937,
  • 2021, Đỗ Văn Hiểu (杜文晓), 《选择与注释:阎连科小说在越南的接受追踪》,, 作家杂志, 2020年第11期,
  • 2020, Đỗ Văn Hiểu , Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết "Đới Đăng" của Giả Bình Ao, Nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm văn học theo thể loại (Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia), ,
  • 2020, Đỗ Văn Hiểu (dịch), Sáu mươi năm văn học đương đại Trung Quốc, tác giả: Trình Quang Vỹ, Mạnh Phồn Hoa, Trần Hiểu Minh, Nxb Phụ Nữ, , 346 trang
  • 2019-2020, Đỗ Văn Hiểu (chủ nhiệm đề tài), Lí thuyết văn học hiện đại trên thế giới và đổi mới giáo trình lí luận văn học ở Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp bộ, mã số: B2019-SPH-04, ,
  • 2019, Đỗ Văn Hiểu, Tiếp nhận lí thuyết Cộng đồng tưởng tượng của Anderson trong nghiên cứu văn học nghệ thuật ở Trung Quốc, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 6-2019,
  • 2019, Đỗ Văn Hiểu (chủ biên), Giáo trình Đọc văn - Lí thuyết và thực hành đọc hiểu tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn phổ thông, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, ,
  • 2019, Mạnh Phồn Hoa, Trình Quang Vỹ, Trần Hiểu Minh , '60 năm văn học đương đại Trung Quốc", Đỗ Văn Hiểu dịch, Nxb Phụ nữ, 9-2019,
  • 2018, Đỗ Văn Hiểu, Tiếp nhận lí luận phê bình văn học nước ngoài ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật, số tháng 9,
  • 2018, Đỗ Văn Hiểu, Một số hướng tiếp nhận văn học trong dạy học văn, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 8,
  • 2018, Đỗ Văn Hiểu, Đổi mới giáo trình lí luận văn học Trung Quốc đầu thế kỉ 21, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 1, 27-33
  • 2018, Đỗ Văn Hiểu, Dấu ấn thị thành trong thơ Nguyễn Bính trước 1945, Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật , số tháng 6, 67-71
  • 2018, Đỗ Văn Hiểu (杜文晓), 《越南语文课本中的鲁迅作品》, 东吴学术, 6,
  • 2018, Kim Nguyên Phố (Đỗ Văn Hiểu dịch từ tiếng Trung), Giá trị hiện đại của văn hóa truyền thống (Sách), Nxb Hội Nhà văn, ,
  • 2017, Đỗ Văn Hiểu, Thị trường hóa văn học Trung Quốc, , Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật, số tháng 8 năm 2017,
  • 2017, Đỗ Văn Hiểu, Phê bình sinh thái ở Trung Quốc - Nhìn từ Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo quốc tế: Phê bình sinh thái, tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu, Nxb Khoa học Xã hội, 2017, , 181-195
  • 2017, Đỗ Văn Hiểu, Một số hướng nghiên cứu Tự sự học ở Trung Quốc, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1,
  • 2017, Đỗ Văn Hiểu (dịch), Văn học đương đại Trung Quốc - Tác giả và luận bình, Nxb Khoa học Xã hội, , 440 trang
  • 2016, Đỗ Văn Hiểu, Tính “khả dụng” của Phê bình sinh thái, Tạp chí Lí luận Phê bình Văn học Nghệ thuật, ISSN 0866-7349, số 49 , 9-2016,tr 50-55
  • 2016, Đỗ Văn Hiểu, Kí hiệu học giới/ giới tính, , Kỉ yếu hội thảo Kí hiệu học, Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, 10-2016, ,
  • 2016, Đỗ Văn Hiểu, Phát triển phê bình luân lí học văn học ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 5, 53-58
  • 2016, Đỗ Văn Hiểu, Mĩ học tiếp nhận và khả năng ứng dụng ở Việt Nam, Tạp chí khoa học, Đại học Hồng Đức, 10,
  • 2016, Đỗ Văn Hiểu, Đọc Truyện Kiều so sánh và luận bình, Nghiên cứu văn học, 8,
  • 2016, Đỗ Văn Hiểu, Mĩ học tiếp nhận ở Trung Quốc, Nghiên cứu văn học, số tháng 2,
  • 2016, Đỗ Văn Hiểu (viết chung), Từ ngữ phương ngữ Bắc - Nam tiếng Việt và việc giảng dạy cho học viên nước ngoài, Kỉ yếu Giảng dạy nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt, những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb ĐHQG tp Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-73-3750-7, 24-29
  • 2016, Đỗ Văn Hiểu (杜文晓), 《中越当代文学理论转向的若干问题》(Một số vấn đề về chuyển hướng lí luận văn học đương đại Trung Quốc và Việt Nam), 南都学坛, ISSN 1002-6320, 第6期,
  • 2016, Đỗ Văn Hiểu (杜文晓), 《越南语文课本中的鲁迅作品》,(Tác phẩm của Lỗ Tấn trong chương trình Ngữ Văn phổ thông Việt Nam)《2016年鲁迅文化论坛》, 国际研讨会,北京2016年9月, ,
  • 2016, GS.TSKH Phương Lựu (chủ biên), PGS.TS Trần Mạnh Tiến, TS Đỗ Văn Hiểu, TS Nguyễn Thu Hoài, Thi học cổ điển Trung Hoa: Học phái, phạm trù, mệnh đề, , ,
  • 2015, Đỗ Văn Hiểu (杜文晓), 鲁迅作品中的精神话语及其在越南的影响, 中国《南都学坛》ISSN 1002-6320 , 第6期,
  • 2014, Đỗ Văn Hiểu, Mĩ học tiếp nhận và khả năng ứng dụng trong nghiên cứu văn học nghệ thuật ở Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo Mĩ học tiếp nhận ở Việt Nam, ĐHSP Huế, 2014, ,
  • 2014, Đỗ Văn Hiểu (杜文晓), 《中国古代诗学在越南》(Thi học cổ điển Trung Quốc tại Việt Nam), ISSN 1002-6320,中国,南都学坛, 第6期, 48
  • 2013, Đỗ Văn Hiểu, Nghiên cứu sản nghiệp sáng tạo văn hóa, In trong cuốn Thông báo văn hóa 2011-2012, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt nam – Viện nghiên cứu văn hóa, Nxb Tri Thức, , 75
  • 2013, Đỗ Văn Hiểu, Thơ ca đương đại trong không gian văn hóa, Văn nghệ trẻ , số 8,
  • 2013, Đỗ Văn Hiểu, Mĩ học tiếp nhận ở Việt Nam, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ ĐHQG tp HCM, x2,
  • 2013, Đỗ Văn Hiểu (dịch), Điểm “nóng” của lí luận văn học Trung Quốc trong những năm gần đây của tác giả Dương Hướng Vinh, Văn nghệ trẻ, số 11,
  • 2013, Đỗ Văn Hiểu (dịch), Bàn về sự khác nhau trong quan niệm văn học Đông Tây, của tác giả Đồng Khánh Bính, Văn nghệ trẻ, số 35-36,
  • 2013, Đỗ Văn Hiểu (杜文晓), 越南读者接受中国80后文学的情况, 中国《南都学坛》,中国人文社科学报核心期刊,ISSN 1002-6320, 2012年第6期;全文转载在《中国人民大学报刊复印资料》ISSN 1001-20907, 2013年3月25日, ,
  • 2013, Đỗ Văn Hiểu (杜文晓), 消费时代的80后文学 (Văn học 8x trong thời đại tiêu dùng), 中国《南都学坛》ISSN 1002-6320, 第2期,
  • 2013, Đỗ Văn Hiểu (杜文晓), 从中国文学研究实践看越南接受接受美学的情况 (Từ thực tiễn nghiên cứu văn học Trung Quốc nhìn nhận tình hình tiếp nhận Mĩ học Tiếp nhận ở Việt Nam), 中国《南都学坛》ISSN 1002-6320, 第4期,
  • 2013, Đỗ Văn Hiểu (杜文晓), 鲁迅作品中的精神话语及其在越南的影响 (Diễn ngôn tinh thần trong tác phẩm của Lỗ Tấn và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam), 国际鲁迅研究会第四届学术论坛:首尔——丽水论坛,2013年6月13-15日,国际鲁迅研究会、韩国中国语言文化研究、中国社会科学院、当代韩国杂志社、韩国外國語大學校联合举办。收录论文集, , 279-288
  • 2012, Đỗ Văn Hiểu, Phát triển văn hóa trong thời đại tiêu dùng, Văn nghệ trẻ, số 50,
  • 2012, Đỗ Văn Hiểu, Phê bình sinh thái – khuynh hướng văn học mang tính cách tân, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ISSN: 1859-0128, , T. 15, S. 2X,
  • 2012, Đỗ Văn Hiểu, Tự do và trách nhiệm của nghệ thuật hiện đại (Đọc Nghệ thuật và vấn đề ý nghĩa của Hans Kung), Tạp chí văn hóa nghệ thuật, 341,
  • 2012, Đỗ Văn Hiểu, Mĩ học tiếp nhận với dịch thuật và giảng dạy văn học dịch, Kỉ yếu hội thảo khoa học Cán bộ trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ 5. Nxb ĐHSP Hà Nội , ,
  • 2012, Đỗ Văn Hiểu, Không thể lảng tránh (Phê bình văn học Việt Nam hiện nay, một số thách thức và giải pháp), Văn nghệ trẻ sô, số 14,
  • 2012, Đỗ Văn Hiểu, Văn học trong thời đại tiêu dùng, Văn nghệ trẻ , 39,
  • 2012, Đỗ Văn Hiểu (dịch), Phương hướng phát triển và vấn đề của lí luận văn học phương Tây hiện đại, tác giả Diêm Gia, Tạp chí Nhà văn , số 7,
  • 2012, Đỗ Văn Hiểu (dịch, tổng hợp), Phê bình sinh thái – cuội nguồn và sự phát triển, Tạp chí Nhà văn, số 11,
  • 2011, Đỗ Văn Hiểu, Thử bàn về sự chuyển hướng trong lí luận văn học đương đại Việt Nam và Trung Quốc, Tham luận bằng tiếng Trung in trong kỉ yếu hội thảo quốc tế “Quan hệ giữa văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Trung Quốc” trong lịch sử của Đại học KHXH&NV – ĐHQG tp Hồ Chí Minh, ,
  • 2011, Đỗ Văn Hiểu, Truyền thông đại chúng và sự biến đổi văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 5,
  • 2011, Đỗ Văn Hiểu (dịch), Chuyển hướng văn hóa trong lí luận văn học Trung Quốc đương đại của tác giả Kim Nguyên Phố, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 5,
  • 2010, Đỗ Văn Hiểu (viết chung), Những bài làm Văn Nghị luận xã hội chọn lọc, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, , 320 trang
  • 2008, Đỗ Văn Hiểu, Về một cuốn giáo trình lí luận văn học Trung Quốc thời kì đổi mới, Tạp chí khoa học, ĐHSP Hà Nội, Số 2,
  • 2008, Đỗ Văn Hiểu, Vận dụng tự sự học vào nghiên cứu loại hình thể loại tiểu thuyết, In trong Tự sự học 2, Nxb Đại học Sư phạm, ,
  • 2004, Đỗ Văn Hiểu, Lược khảo Văn học" của Nguyễn Văn Trung và "Văn học là gì?" của J.P.Sartre, in trong Văn học so sánh, nghiên cứu và triển vọng, Nxb Đai học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2002, Đỗ Văn Hiểu, Hình tượng tác giả trong kí của Nguyễn Tuân (từ góc độ thể loại), Kỉ yếu hội thảo Nghiên cứu ngữ văn trẻ, khoa Ngữ Văn, ĐHSPHN, ,
  • 2-2021, Đỗ Văn Hiểu, Phương tiện truyền thông và sự phát triển của văn học, Lí luận phê bình văn học nghệ thuật, số tháng 2, 74-79

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top