ĐHSPHN - Nguyễn Thu Hiền
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 8237 - Lastest Update: 1/7/2021

Tiến sĩ - Dr Nguyễn Thu Hiền

Position Giảng viên chính - Lecturer
Telephone 02437547099
Org Unit Khoa Lịch Sử
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email hiennt@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh, tiếng Trung (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hiennt

Biography / Background

Chuyên ngành giảng dạy  : Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, Lịch sử ngoại giao Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, Cương vực và lãnh thổ Việt Nam thời trung đại
Teaching responsibilities: Ancient and Medieval History of Vietnam, History of Vietnam diplomacy
Research fields: Ancient and Medieval History of Vietnam, Vietnam-China relations from the 10th century to the 19th century

Qualifications

 • 2018, Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giảng viên hạng II, Đại học Sư phạm Hà Nội, #5/QÐ6526.18_CDNNGV2
 • 2018, Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Đại học Thủ đô Hà Nội, #0295330
 • 2017, Bằng Cử nhân ngành Tiếng Anh, Đaị học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Ngoại ngữ, #QC141673
 • 2016, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Đai học Sư phạm Hà Nội, #nv19471
 • 2014, Tiến sĩ Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, #003711
 • 2011, Chứng chỉ Thực tập sinh chuyên ngành Lịch sử cổ đại Trung Quốc , Đại học Vũ Hán, Trung Quốc (Wuhan University, China), #201106011
 • 2008, Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam (M.A, Vietnam History), Đại học Sư phạm Hà Nội, #A0036848
 • 2006, Chứng chỉ Hán Nôm nâng cao, Đại học Sư phạm Hà Nội, #43K3
 • 2005, Cử nhân Sư phạm Lịch sử (B.A, History, Hanoi National University of Education), Đại học Sư phạm Hà Nội, #C647917

Employment History

 • 2020 - nay, Giảng viên chính, Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2005 - 2020, Giảng viên, Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Science Awards

 • 2014,Giải Ba giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ XV dành cho Luận án Tiến sĩ xuất sắc, Hội Sử học Việt Nam

Education

 • 2014-2017, Cử nhân tiếng Anh , Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
 • 2011, Thực tập sinh, Đại học Vũ Hán, Trung Quốc, Advisor: GS.Wenli Shen (万里 申), Level: Doctor, Type: Regular
 • 2005-2007, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Đào Tố Uyên, Level: Master, Type: Regular
 • 2001- 2005, Cử nhân Sư phạm Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Đào Tố Uyên, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 10/2010-03/2014, Nghiên cứu sinh K30, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Đào Tố Uyên, PGS.TS Nguyễn Duy Bính, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2016-2018, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài khoa học cấp trường, SPHN-16-10, Dân cư và đất đai trong chính sách của Đại Việt với Champa từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2015-2019, Tham gia, Đề tài khoa học xã hội cấp quốc gia, Nghiên cứu biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam, tập 5, chương X, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2013-2014, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: "Bang giao giữa triều Trần với Mông Cổ và triều Nguyên (1257-1368)", Mã số SPHN-13-261, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,
 • 2011-2012, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường:"Ảnh hưởng của Phật giáo trong chính sách đối ngoại của triều Trần đối với Trung Hoa và Chiêm Thành (1226-1400)", Mã số SPHN-11-38 , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,

Publications / Books

 • 5, 2018, Nguyễn Thu Hiền , An ninh biên giới trong bang giao của triều Trần với triều Nam Tống và triều Nguyên (1226-1368), Nghiên cứu Trung Quốc, 5 (200), 75-79
 • 2020, Nguyễn Thu Hiền (viết chung), Cống phẩm trong mối quan hệ giữa địa phương và chính quyền trung ương dưới triều Lý (1009-1225) qua nguồn thư tịch cổ Việt Nam, Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 5, 140-152
 • 2019, Nguyễn Thu Hiền , Cống trong chính sách nội trị và ngoại giao của vương triều Trần (1226-1400), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay, Tập 2, 1271-1279
 • 2019, Nguyễn Thu Hiền (viết chung), Vương triều Lê (1428-1527), Nxb Hà Nội, Chương V, mục 4,
 • 2018, Nguyễn Thu Hiền (viết chung), Bang giao giữa Đại Cồ Việt với các quốc gia láng giềng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ISBN 9786049564550, 272-282
 • 2018, Nguyễn Thu Hiền (viết chung), Một số vấn đề Lịch sử Việt Nam , Sách chuyên khảo, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 9-34
 • 2017, Nguyễn Thu Hiền , Dân cư và đất đai trong quan hệ Đại Việt và Champa từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa", , 591-598
 • 2016, Nguyễn Thu Hiền, Bang giao Việt Nam với Trung Quốc dưới triều Trần từ năm 1226 đến năm 1400 (Sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-62-3888-1,
 • 2015, Nguyễn Thu Hiền, Việt Nam và Nhật Bản trong cuộc kháng chiến chống Nguyên thế kỷ XIII, Nghiên cứu Đông Bắc Á, 4 (170), 50-56, ISSN: 0868-3646
 • 2015, Nguyễn Thu Hiền , Nghiên cứu lịch sử quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra, Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam: Thành quả và phương hướng (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 209-235
 • 2015, Nguyễn Thu Hiền, An ninh biển trong quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc dưới triều Trần (1226-1400), Nghiên cứu Đông Nam Á (ISSN: 0868-2739), 8, 28-36
 • 2015, Nguyễn Thu Hiền , Cầu phong và sách phong trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc dưới triều Trần (1226-1400), Nghiên cứu Lịch sử, 11, 11-18
 • 2015, Nguyễn Thu Hiền , Vấn đề giặc biển dưới triều Minh Mạng (1820-1840) qua "Đại Nam thực lục" và "Đại Nam hội điển sự lệ" , Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 10, 10-16
 • 2015, Nguyễn Thu Hiền , Nghiên cứu chính sách của triều Nguyên với triều Trần qua văn bản chiếu dụ trong "An Nam chí lược, Hội nghị thông báo Hán Nôm 2014, ,
 • 2015, Nguyễn Thu Hiền, Giá trị của châu bản triều Tự Đức trong nghiên cứu hoạt động ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1848-1857, Tạp chí Hán Nôm , 2 (129), 35-46, ISSN: 8066-8639
 • 2014, Nguyễn Thu Hiền, Yếu tố biển trong hoạt động bang giao của Việt Nam với Trung Quốc và Chiêm Thành thế kỷ X-XV qua một số tác phẩm sử học Việt Nam thời kỳ phong kiến, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc , 12 (160), 35-48, ISSN-0868 3670
 • 2014, Nguyễn Thu Hiền, Chức quan Đạt lỗ hoa xích trong bang giao giữa triều Trần và triều Nguyên (1262-1281) , Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (ISSN.0866-7497), 9 (461), 16-23
 • 2014, Nguyễn Thu Hiền (viết chung), Bác sĩ Nông học Lương Định Của - Một người yêu nước thương dân, một nhân cách lớn, Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước, NXB Chính trị Quốc gia, 311-328
 • 2013, Nguyễn Thu Hiền, Giá trị của "Thiên Nam hành ký" (Từ Minh Thiện) trong nghiên cứu bang giao giữa triều Trần (1226-1400) và triều Nguyên (1260-1368), Thông báo Hán Nôm học năm 2012, Nxb Thế giới, 273-277
 • 2013, Nguyễn Thu Hiền , Bang giao Việt Nam - Trung Quốc dưới triều vua Trần Anh Tông (1293-1314), Nghiên cứu Đông Bắc Á, 3 (145), 39-48, ISSN: 0868-3646
 • 2013, Nguyễn Thu Hiền , Sự thành lập triều Nguyên (Trung Quốc) qua một số tác phẩm sử học Việt Nam thời phong kiến (httt://stdb.hnue.edu.vn), Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2 , 100-106, ISSN: 0868-3719
 • 2013, Nguyễn Thu Hiền, Sứ thần Đỗ Khắc Chung (1247-1330) trong cuộc kháng chiến chống Nguyên năm 1285, Lịch sử quân sự, 260, 42-46, ISSN: 086-7683 [Abstract]
 • 2013, Nguyễn Thu Hiền, Triều Trần trong bang giao với triều Nam Tống và triều Nguyên giai đoạn 1260-1279, Nghiên cứu Trung Quốc, 9 (145), 41-46, ISSN: 0868-3670 [Abstract]
 • 2012, Nguyễn Thu Hiền , Ảnh hưởng của thuyết “Thiên mệnh” trong quan hệ giữa triều Trần và triều Nguyên giai đoạn 1260 – 1368 qua một số văn thư bang giao, Nghiên cứu Trung Quốc, 6, 62-68, ISSN: 0868-3670
 • 2012, Nguyễn Thu Hiền , Bang giao giữa triều Trần và triều Nam Tống giai đoạn 1226 - 1260, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 12 (153), 27-34, ISSN: 0868-2739
 • 2011, Nguyễn Thu Hiền , Tác động từ cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông đến quan hệ Đại Việt - Champa giai đoạn 1279 - 1314, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 9, 45-51, ISSN: 0868-2739
 • 2010, Đồng tác giả, Sách tham khảo, Thành phố Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, ,
 • 2008, Đồng tác giả, Sách tham khảo, Tri thức lịch sử phổ thông Việt Nam, tập 1: Từ nguồn gốc đến đầu thế kỉ X, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, ,
 • 2007, Đồng tác giả, Sách tham khảo, Uống nước nhớ nguồn (kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sỹ), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, ,
 • 2006, Đồng tác giả, Sách tham khảo, Kiến thức lịch sử 6 , NXB Thanh niên, Hà Nội,

Workshop papers

 • 2019, "Cống" trong chính sách nội trị và ngoại giao của vương triều Trần , Kỷ yếu Hội thảo Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay, tr.1271-1279
 • 2015, tháng 1, Yếu tố biển trong lịch sử bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ dưới triều Trần (1226-1400), Hội thảo Khoa học Quốc tế: "Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo tại Việt Nam", Đơn vị tổ chức: Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Nha Trang
 • 2014,tháng 12, Nghiên cứu chính sách của triều Nguyên với triều Trần qua văn bản chiếu dụ trong "An Nam chí lược", Hội nghị Thông báo Hán Nôm 2014, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội
 • 2014,tháng 12, The Nguyen lord’s diplomacy with Cambodia through the comparison between "Gia Định thành thông chí" and "Đại Nam thực lục",The international symposium, Cambodia (Royal University of Fine Arts Faculty of Archaeology, Phnom Penh)
 • 2014, tháng 6, "Nghiên cứu lịch sử quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Hội thảo quốc tế NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM: THÀNH QUẢ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, tr155-170, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Hà Nội
 • 2013,tháng 12, Buddhism in the rise and decline of Tran dynasty (1226-1400), 5th International conference on Southest Asia (ICONSEA 2013) "Southest Asia rising", University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, p393-401, ISBN 978-967-0380-38-4
 • 2013, tháng 8, "Tiếp cận châu bản dưới góc độ nghiên cứu hoạt động ngoại giao của triều Tự Đức giai đoạn 1848-1857, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Châu bản triều Nguyễn- Tiềm năng di sản từ liệu", tr167-180, Hà Nội
 • 2013, tháng 6, Từ thuyết chính danh đến tư tưởng thiên triều - chư hầu trong bang giao Việt Nam - Trung Quốc dưới triều Trần (1226-1400), Thành phố Hồ Chí Minh (Khoa Văn hóa học, trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo khoa học quốc tế: Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên văn hóa)
 • 2013, tháng 5, The Chinese policy to Vietnam and Taiwan from 13 to 14 century (Chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam và Đài Loan thế kỷ XIII – XIV), Đài Loan (Organizers: Center for Taiwanese Languages Testing NCKU Center for Vietnamese Studies, NCKU Association for Taiwanese and Vietnamese Cultural Exchange: The 2nd International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies & The 6th International Conference on Taiwanese Romanization)
 • 2013, tháng 4, Cầu phong và sách phong trong bang giao Việt Nam - Trung Quốc từ năm 905 đến năm 1225, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 3, Đà Nẵng, trang 308-313
 • 2013, tháng 3, Nghiên cứu vấn đề giặc biển dưới triều Minh Mạng (1820 - 1840) qua "Đại Nam thực lục" và "Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ", Biển Đông trong nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử - Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr90-108
 • 2012, Giá trị của Thiên Nam hành ký (Từ Minh Thiện) trong nghiên cứu bang giao giữa triều Trần (1226 - 1400) và triều Nguyên (1260 - 1368) , Hội nghị Thông báo Hán Nôm học, (Viện Nghiên cứu Hán Nôm: Thông báo Hán Nôm học năm 2012, tr.273-277, NXB Thế giới, Hà Nội, 2013
 • 2012, Nghiên cứu ảnh hưởng của thuyết “Thiên mệnh” trong quan hệ giữa triều Trần và triều Nguyên giai đoạn 1260 – 1368 qua một số văn thư bang giao, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất, tr193-199
 • 2011, Mối liên hệ về tư tưởng Phật giáo giữa Quốc sư Khuông Việt (933 - 1011) và Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất , tr326-333
 • 2010, Những biểu hiện của tính nhân nghĩa trong chính sách ngoại giao của triều Trần đối với Chiêm Thành (1226 - 1400), Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học của Cán bộ trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ 3, tr147-156
 • 2010, Tính nhân nghĩa trong chính sách ngoại giao của triều Trần đối với Chiêm Thành (1226-1400), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ Trẻ lần thứ III, Đaị học Sư phạm Hà Nội, tr.147-156
 • 2008, Việc cầu phong và lễ sính trong chính sách ngoại giao của triều Lý với triều Tống (1010-1225), Kỉ yếu hội thảo Nghiên cứu khoa học của Cán bộ trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ nhất, tr24-28
 • 2007, Vấn đề sử dụng nhân tài trong giáo dục của Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học lần thứ IV, Chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước – Đề tài KH.09.08 “Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long – Hà Nội”, tr117-121
 • 2006, Đồng tác giả, Chế độ đãi ngộ cán bộ thuộc lĩnh vực khoa học y dược Hà Nội trong thời kỳ 1873 đến trước Cách mạng Tháng Tám 1945 , Kỉ yếu Hội thảo khoa học lần thứ IV, Chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước – Đề tài KH.09.08 “Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long – Hà Nội”, tr185-189
 • , ,

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top