Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hiệu trưởng

 

Hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Văn Minh

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Đào tạo, đổi mới nghiệp vụ sư phạm; Nội chính; Tài chính; Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn, Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Đổi mới mô hình, chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng giáo viên; Triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013.

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng phúc lợi; Chủ tịch Hội đồng lương; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Trưởng ban An ninh chính trị-Bảo vệ nội bộ; Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường.

- Phụ trách chung các công việc, cùng với các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của các Phó Hiệu trưởng phụ trách khi thấy cần thiết.

- Phụ trách chung tất cả các đơn vị. Trực tiếp phụ trách hoạt động các đơn vị: phòng Đào tạo, Hành chính - Đối ngoại, Kế hoạch -Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên; khoa Sinh học, Tiếng Anh, Vật lý; Trường Tiểu học thực hành Nguyễn Tất Thành, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

- Chủ tài khoản của Trường