Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

1. Thông tin chung

   - Tên đơn vị: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

   - Tên giao dịch bằng tiếng Anh: University of  Education Publishing House (viết tắt: UEP)

   - Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

   - Điện thoại: +84 24 3754 7735 ; Fax: +84 24 3 754 7911

   - Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn

   - Website: www.nxbdhsp.edu.vn

   - Ngày thành lập: 29/07/2002

   - Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Bá Cường

   - Tổng biên tập: GS.TS. Đỗ Việt Hùng
2. Tôn chỉ, mục đích, chức năng và nhiệm vụ

   Nhà xuất bản Đại học Sư phạm có tôn chỉ, mục đích, chức năng và nhiệm vụ: xuất bản, in ấn, phát hành các loại giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ công tác đào tạo (đại học, sau đại học và các hệ đào tạo khác), nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và của ngành giáo dục; sách dùng cho giáo viên, sách giáo khoa, sách tham khảo học sinh các bậc phổ thông và các xuất bản phẩm khác phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên các cấp và cán bộ quản lí, nghiên cứu giáo dục; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng, phục vụ phát triển đời sống văn hoá – xã hội.

3. Đối tượng phục vụ

   - Sinh viên, học sinh, học viên, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu, quản lí, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các trường sư phạm khác;

   - Học sinh, phụ huynh học sinh; các độc giả quan tâm tới giáo dục – đào tạo, văn hoá, khoa học – công nghệ ở trong và ngoài nước.

4. Các loại hình xuất bản phẩm

  - Sách, tài liệu tuyên truyền phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính trị, văn hoá, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, đặc biệt là về ngành Sư phạm;

  - Sách giáo trình, sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu khoa học của các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước;

   - Sách giáo khoa, giáo trình và các tài liệu khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giao nhiệm vụ hoặc do Nhà xuất bản đề xuất;

   - Sách, giáo trình đào tạo giáo viên các cấp từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông thuộc các hệ chính quy và không chính quy; tài liệu bồi dưỡng và đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật;

   - Sách giáo trình, sách chuyên khảo đào tạo Đại học và Sau đại học;

   - Từ điển dùng trong ngành Giáo dục; sách khảo cứu đặc biệt về khoa học cơ bản, văn hoá, lịch sử dân tộc, sách danh nhân;

   - Sách, tài liệu nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ quản lí giáo dục;

   - Sách, tài liệu bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên các cấp; tài liệu giúp phụ huynh hướng dẫn con em học tập;

   - Sách, tài liệu bồi dưỡng học sinh các trường chuyên, học sinh các trường thực hành sư phạm, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông chất lượng cao;

   - Các xuất bản phẩm điện tử và các sản phẩm văn hoá phục vụ đời sống hoặc tăng cường quảng bá, nâng cao uy tín của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, của ngành Giáo dục và Đào tạo;

   - Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

5. Giới thiệu về Ban Lãnh đạo và đội ngũ quản lí

Ban Lãnh đạo:

    - Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Bá Cường

    - Tổng biên tập: GS.TS. Đỗ Việt Hùng

    - Phó Giám đốc: ThS. Phạm Đức Từ

    - Phó Giám đốc: TS. Lê Xuân Quang

Đội ngũ quản lí:

    - Phòng Hành chính – Tổ chức: Bà Phạm Thị Việt Hằng (Thường trực)

    - Phòng Biên tập:

  •  * Phó chủ tịch Hội đồng khoa học – biên tập: GS.TS Sĩ Đức Quang (Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học – Biên tập)
  •  * Ban Khoa học Tự nhiên và Ngoại ngữ: ThS. Nguyễn Thị Ngân (Phó Trưởng ban)
  •  * Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn: TS. Phạm Văn Hưng (Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học – Biên tập)

   - Phòng Hợp tác xuất bản: ThS. Ứng Quốc Chỉnh (Trưởng phòng)

   - Phòng Kinh doanh – PTTT: Bà Trần Thị Hòa (Trưởng phòng)

   - Phòng Kế hoạch - Tài chính: Bà Nguyễn Thị Thi (Kế toán trưởng – Trưởng phòng)

   - Phòng Thiết kế - Công nghệ xuất bản: ThS.  Nguyễn Năng Hưng (Trưởng phòng)

   - Phòng Nghiên cứu và Phát triển xuất bản phẩm: TS. Nguyễn Nam Phương (Trưởng phòng)

   - Ban Hợp tác Quốc tế: Bà Đoàn Thị Thanh Trang (Trưởng ban)

   - Ban Cung ứng: Ông Đinh Quang Dự (Trưởng ban)

   - Trung tâm Phát hành sách & Giới thiệu sản phẩm: Ông Đào Công Thành (Quản lí)

6. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

    Nhà xuất bản Đại học sư phạm là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước, theo Luật Xuất bản đã được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 03/12/2012 theo Nghị quyết số 19/2012/QH13 của Quốc hội khoá XIII.

    Nhà xuất bản Đại học Sư phạm được tổ chức theo cơ cấu tổ chức của đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng.

    Cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm gồm: Ban Giám đốc và 07 phòng chức năng: Phòng Hành chính – Tổ chức; Phòng Biên tập (gồm 02 ban: Ban Biên tập Khoa học Tự nhiên và Ngoại ngữ; Ban Biên tập Khoa học Xã hội – Nhân văn); Phòng Hợp tác Xuất bản; Phòng Kinh doanh – Phát triển thị trường (trong đó có Trung tâm Phát hành sách và Giới thiệu sản phẩm); Phòng Kế hoạch - Tài chính (trong đó có Tổ Kho – Vận); Phòng Thiết kế - Công nghệ xuất bản, Phòng Nghiên cứu và Phát triển xuất bản phẩm.

7. Đội ngũ cán bộ

Hiện nay, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm có tổng số cán bộ, viên chức nhân viên là 48 người (trong đó có 3 viên chức kiêm nhiệm, 13 biên chế và 35 cán bộ, nhân viên hợp đồng lao động).

* Trình độ của cán bộ nhân viên:

- Giáo sư:   2 người;      Phó Giáo sư: 1 người;

- Tiến sĩ:     3 người;

- Thạc sĩ:    15 người;

Các cán bộ còn lại đều tốt nghiệp đại học và cao đẳng.

8. Giới thiệu về Công đoàn

Ban chấp hành Công đoàn:

    - Chủ tịch: Bà Trần Thị Hòa

    - Uỷ viên: Ông Tiêu Văn Anh, Bà Đinh Thị Hương

    Công đoàn Nhà xuất bản Đại học Sư phạm đã phát huy những vai trò tích cực trong các công tác, tham gia đầy đủ, hăng hái các hoạt động do Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát động, chăm lo tới lợi ích của người lao động, chủ trì tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan cho toàn thể cán bộ, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong tập thể đơn vị.

9. Giới thiệu về Đoàn Thanh niên

    Cán bộ, nhân viên của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm trong độ tuổi Đoàn sinh hoạt tổ chức Đoàn tại Chi đoàn Cán bộ Hiệu bộ trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

    Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Đại học Sư phạm luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào