A A+
13 11-2018
Thông báo: Danh sách thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 nộp đơn ngày 06-07/11/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo: Danh sách thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ A2 nộp đơn vào các ngày 06 và 07/11/2018.

Lượt xem: 1464
7 11-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 07/10/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA148 thi sáng ngày 07/10/2018 và lớp CCTA149 thi chiều 07/10/2018 tại nhà K1- trường ĐHSPHN như sau:

Lượt xem: 4972
5 11-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 10 và 11/11/2018 như sau:

Lượt xem: 4022
29 10-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 03 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 03/11/2018 như sau:

Lượt xem: 4180
29 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 06/10/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA146 thi sáng ngày 06/10/2018 và lớp CCTA147 thi chiều 06/10/2018 tại nhà K1- trường ĐHSPHN như sau:

Lượt xem: 6816
24 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 30/09/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (cơ sở Hà Nam)

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA144 thi sáng ngày 30/09/2018 và lớp CCTA145 thi chiều 30/09/2018 tại nhà trường ĐHSPHN (phân hiệu Hà Nam) như sau:

Lượt xem: 3893
22 10-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 27 và 28/10/2018 như sau:

Lượt xem: 5316
19 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 29/09/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA142 thi sáng ngày 29/09/2018 và lớp CCTA143 thi chiều 29/09/2018 tại nhà V trường ĐHSPHN như sau:

Lượt xem: 5529
15 10-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 20 tháng 10 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 20/10/2018 như sau:

Lượt xem: 3595
12 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 22/09/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ mã lớp: CCTA140 - ngày 22/09/2018:

Lượt xem: 4441
9 10-2018
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 – tháng 10,11/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2:

Lượt xem: 10534
28 9-2018
Thông báo: Kết quả và lịch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 18,19/08/2018

Nhà trường thông báo kết quả thi và thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 7496
25 9-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 các ngày 29,30/09/2018 và 06,07/10/2018 như sau:

Lượt xem: 16879
24 9-2018
Thông báo kết quả và lịch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 11,12/08/2018

Căn cứ quyết định công nhận kết quả thi tiếng Anh ngày 11-12/8/2018, Nhà trường thông báo kết quả thi và thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 7391
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top