A A+
5 7-2018
Thông báo lịch thi tiếng Anh – ngày 06/7/2018

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 1393
4 7-2018
Thông báo lịch thi tiếng Anh trình độ A2 – ngày 07 và 08 tháng 7/2018

Căn cứ thông báo số 295/TB-ĐHSPHN-ĐT ngày 15/6/2018, nhà trường thông báo thời gian, địa điểm thi tiếng Anh trình độ A2 như sau:

Lượt xem: 7986
28 6-2018
Thông báo về việc dừng thu hồ sơ thi tiếng Anh trình độ A2 – tháng 7/2018

Hiện nay, do số lượng đăng ký thi tiếng Anh trình độ A2 – tháng 7/2018 đã đạt mức tối đa nên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dừng thu hồ sơ đăng ký thi.

Lượt xem: 2517
19 6-2018
Thông báo: Thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh - kì thi ngày 12-13/5/2018

Căn cứ quyết định công nhận kết quả thi tiếng Anh ngày 12-13/5/2018, Nhà trường thông báo thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 3428
18 6-2018
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 – tháng 7/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2:

Lượt xem: 7186
11 5-2018
Thông báo: Thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh ngày 22/4/2018

Theo quyết định công nhận kết quả thi tiếng Anh số 2848/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 10/5/2018, Nhà trường thông báo thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh - Kì thi ngày 22/4/2018 như sau:

Lượt xem: 3877
5 5-2018
Thông báo lịch thi tiếng Anh trình độ A2 – ngày 12 và 13 tháng 5/2018

Căn cứ thông báo số 171/TB-ĐHSPHN-ĐT ngày 18/4/2018, nhà trường thông báo thời gian, địa điểm thi tiếng Anh trình độ A2 như sau:

Lượt xem: 5478
19 4-2018
Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm thi chứng chỉ Tiếng Anh ngày 22/04/2018

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 3385
18 4-2018
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 – tháng 5/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2:

Lượt xem: 4504
10 4-2018
Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh cho sinh viên chính quy của Trường

Căn cứ công văn số 385/ĐHSPHN-ĐT ngày 22/8/2016 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc quy định chuẩn Tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy tập trung, Nhà trường thông báo kế hoạch về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 2585
18 1-2018
Thông báo thời gian, địa điểm thi tiếng Anh ngày 20/1/2018

Căn cứ thông báo số 02/TB-ĐHSPHN-ĐT ngày 02/1/2018.

Lượt xem: 4117
3 1-2018
Thông báo về việc thi tiếng Anh trình độ A2 tại trường ĐHSP Hà Nội

Căn cứ thông báo số 02/TB-ĐHSPHN-ĐT ngày 02/1/2018 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lượt xem: 8976
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top